Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświata » Gminne Przedszkole Nr1 w Trzciance

Gminne Przedszkole Nr1 w Trzciance

Gminne Przedszkole Nr1 w Trzciance

Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance

NAZWA PRZEDSZKOLA

Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance

PRZEDMIOT DZIAłALNOŚCI

Edukacja dzieci w wieku od 1 do 6 lat

ADRES

ul. A. Mickiewicza 49

64-980 Trzcianka

tel: 67 216221667 2162216 fax: 67 2162512

e-mali: gpp1trzcianka@op.pl

www.gp1trzcianka.przedszkolowo.pl

www.facebooc.com/przedszkole1trzcianka

ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Gmina Trzcianka

SPOSÓB OBSŁUGI FINANSOWEJ

Jednostka budżetowa

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Mienie komunalne

PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE

Dzienniki zajęć przedszkolnych, karty zgłoszenia dzieci do przedszkola, ewidencja dzieci odbywajacych roczne przygotowanie przedszkolne, roczne karty ewidencji czasu pracy, akta osobowe, przedszkole posiada archiwum zakładowe

NADZÓR PEDAGOGICZNY

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Delegatura w Pile

DYREKTOR

Elżbieta Frątczak

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

Agnieszka Maternowska

LICZBA ODDZIAŁÓW

6 (w tym 1 oddział żłobkowy)

LICZBA SAL

8

LICZBA WYCHOWANKÓW

139

LICZBA NAUCZYCIELI

10

LICZBA OPIEKUNEK DZIECIĘCYCH

3

PRACOWNICY ADMIN - OBSłUG.

15

GODZINY OTWARCIA

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

630 – 1600 

700 - 1200

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA / ŻŁOBKA

 08.02 - 08.03 / 02.02- 31.002.02- 20.03

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

Poniedziałek 10 00- 1530

Przedszkole powstało ponad 50 lat temu i po dzień dzisiejszy służy mieszkańcom prowadząc działalność opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w ciepłej, domowej, przyjaznej dziecku atmosferze. Pracownicy przedszkola dokładają wielu starań by na tę opinię zasłużyć. Kadra pedagogiczna na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w kursach, warsztatach i szkoleniach metodycznych. Dzięki temu oferujemy naszym wychowankom nowoczesne, ciekawe metody pracy zgodne ze współczesnymi tendencjami w pedagogice przedszkolnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom proponujemy korzystanie z zajęć prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin: zajęcia muzyczno – rytmiczne, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, nauka języka obcego, religia, spotkania z książką, terapia logopedyczna. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i korzystamy z porad pedagoga i psychologa. Utrzymujemy również kontakty ze szkołami podstawowymi w Trzciance w celu podniesienia skuteczności naszej pracy pedagogicznej i umożliwienia dzieciom jak najlepszego startu w szkole. Cenimy sobie również dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym. Organizujemy w ciągu roku wiele uroczystości o charakterze rodzinnym i integrującym społeczność przedszkolną takich jak: Pożegnanie lata – dzień pieczonego ziemniaka, Co biega i hasa po polach i lasach – wycieczka autokarowa do dalszych środowisk naturalnych, Pasowanie na starszaka, Noc w przedszkolu w oczekiwaniu na Św. Mikołaja, Mikołajki, Jasełka, Gwiazdor w przedszkolu, Niech żyją nam – obchody dnia babci i dziadka, W krainie bajek i baśni – zabawa karnawałowa dla dzieci, Zajączek w przedszkolu, Święto mamy, Potyczki rodzinne – wspólne zabawy sportowe rodziców, dzieci i nauczycieli, Dzień dziecka,  Po wakacjach czeka szkoła – pożegnanie starszaków. Do tradycji należy też już organizowana każdego roku wycieczka krajoznawcza. Zapewniamy dzieciom udział w przedstawieniach, projekcjach kinowych, wystawach, koncertach organizowanych na terenie miasta. Przedszkole jest otwarte na wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka i kształtowania w nim poczucia własnej wartości.

 


Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W TRZCIANCE  

Dokumenty rekrutacyjne przedszkola   

 

Obowiązujący statut przedszkola

Obowiązujący statut żłobka

RAPORT 2011 - EWALUACJA ZEWNĘTRZNA CAŁOŚCIOWA
RAPORT 2003 - O JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLAOświadczenia:
 
 
Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1   2   3  

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1  2  3  4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1  2  3  4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1  2  3  4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1  2  3  4 
 

 WprowadziłaElżbieta Frątczak
Ostatnia modyfikacja2009-12-10
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Frątczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (31/08/2006 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (29/06/2007 10:40:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Przedszkole nr 1 (22/02/2016 20:42:56)