Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2013

Zarządzenia Burmistrza Trzcianki rok 2013

Zarządzenia Burmistrza Trzcianki  rok 2013

 

 1. Zarządzenie Nr 8/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 2. Zarządzenie Nr 9/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 3. Zarządzenie Nr 10/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 4. Zarządzenie Nr 35/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok
 5. Zarządzenie Nr 36/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2013 rok
 6. Zarządzenie
 7. Zarządzenie
 8. Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2013 rok
 9. Zarządzenie Nr 112/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok
 10. Zarządzenie Nr 124/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 11. Zarządzenie Nr 125/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki
 12. Zarządzenie Nr 126/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Trzcianka nieruchomości
 13. Zarządzenie Nr 127/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 14. Zarządzenie Nr 128/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance
 15. Zarządzenie Nr 129/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 116/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 lipca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Aleksandry Król, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
 16. Zarządzenie Nr 130/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/13 Burmistzra Trzcianki z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Anny Kaźmierczak - Wyrwy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
 17. Zarządzenie Nr 131/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji do rozwiązywania zadań związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach.
 18.  Zarządzenie Nr 132/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcianka na 2013 rok
 19. Zarządzenie Nr 133/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2013 r.
 20. Zarządzenie Nr 134/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 21. Zarządzenie Nr 135/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie obnizenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 22. Zarządzenie Nr 136/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 23. Zarządzenie Nr 137/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 sierpnnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 24. Zarządzenie Nr 138/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 25. Zarządzenie Nr 139/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuzszy niż 3 lata i do 10 lat
 26. Zarządzenie Nr 140/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku
 27. Zarządzenie Nr 141/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance.
 28. Zarządzenie Nr 142/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance.
 29. Zarządzenie Nr 143/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance.
 30. Zarządzenie Nr 144/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance.
 31. Zarządzenie Nr 145/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sieprnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Białej.
 32. Zarządzenie Nr 146/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku.
 33. Zarządzenie Nr 147/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej.
 34. Zarządzenie Nr 148/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy.
 35. Zarządzenie Nr 149/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłękach.
 36. Zarządzenie Nr 150/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku.
 37. Zarządzenie Nr 151/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum w Siedlisku.
 38. Zarządzenie Nr 152/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 03 wrzesnia 2013 r.  w sprawie zmiany zarządzenie Nr 79/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 39. Zarządzenie Nr 153/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 03 wrzesnia 2013 r.  w sprawie zmiany zarządzenie Nr 79/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 40. Zarządzenie Nr 154/13 Burmistrza Trzcianki  z dnia 03 wrzesnia w sprawie zmiany zarządzenia 80/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 41. Zarządzenie Nr 155/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 04 września w sprawie zmiany zarządzenie Nr 79/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 42. Zarządzenie Nr 156/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 września w sprawie zmiany zarządzenie Nr 79/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 43. Zarządzenie Nr 157/13 Burmistrza Trzcianki  z dnia 10 wrzesnia w sprawie zmiany zarządzenia 80/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 44. Zarządzenie Nr 158/13 Burmistrza Trzcianki  z dnia 10 wrzesnia w sprawie zmiany zarządzenia 80/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 45. Zarządzenie Nr 159/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 wrzesnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/13 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu w placówkach oświatowych, stanowiących własność gminy Trzcianka.
 46. Zarządzenie Nr 160/13 Burmistrza Trzcianki w sprawie z dnia 11 wrzesnia 2013 r.  w sprawie zmiany zarządzenie Nr 78/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 47. Zarządzenie Nr 161/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości.
 48. Zarządzenie Nr 162/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości.
 49. Zarządzenie Nr 163/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 50. Zarządzenie Nr 164/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na cele ogródka przydomowego.
 51. Zarządzenia  Nr 165/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomosci i ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 52.  Zarządzenie Nr 166/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 września w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 7/02 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie uchylenia i wprowadzenia zastępstw pracowniczych
 53. Zarządzenie Nr 167/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 września w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 54. Zarządzenie Nr 168/13 Burmistrza Trzcianki z dnia  18 września w sprawie zarządzenia Nr 31/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 marca 201 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciance.
 55. Zarządzenie Nr 169/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organziacyjnych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 56. Zarządzenie Nr 170/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/14 arkuszy organizacyjnych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 57. Zarządzenie Nr 171/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 58. Zarządzenie Nr 172/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 września 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 59. Zarządzenie Nr 173/13 Burmistrza Trzcianki z 24 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzeniaNr 74/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie określania zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomosci oraz stawek opłąt z tego tytułu
 60. Zarządzenie Nr 174/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym - słuzebnością przesyłu
 61. Zarzadzenie Nr 175/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 września 2013 r. w sprawie obowiązku sporządzania przez gmine Trzcianka skonsolidowanej deklaracji rozliczeniowej VAT-7, na podstawie deklaracji cząstkowych VAT-7, sporzadzonych przez jednostki budżetowe gminy Trzcianka
 62. Zarządzenie Nr 176/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2013 rok
 63. Zarządzenie Nr 177/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wysokości stawki bazowej czynszu obowiązującej na terenie Gminy Trzcianka.
 64. Zarządzenie Nr 178/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 września 2013 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Trzciance
 65. Zarządzenie Nr 179/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 175/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie obowiązku sporzadzenia przez gminę Trzcianka skonsolidowanej deklaracji rozliczeniowej VAT-7, na podstawie deklaracji cząstkowych VAT-7, sporządzonych przez jednostki budżetowe gminy Trzcianka
 66. Zarządzenie Nr 180/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnychprzedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 67. Zarządzenie Nr 183/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Trzcianka na 2014 rok".
 68. Zarządzenie nr 186/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 69. Zarządzenie Nr 187/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 70. Zarządzenie Nr 188/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny arkuszy organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 71. Zarządzenie Nr 189/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 72. Zarządzenie Nr 190/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 października w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok.
 73. Zarządzenie Nr 191/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
 74. Zarzadzenie Nr 192/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomosci do zbycia i ustalenia ceny nieruchomości
 75. Zarządzenie Nr 193/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 października 2013 r w sprawie zasad przeprowadzania przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego powierzonego jednostkom budżetowym oraz powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majatku oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Trzcianka
 76. Zarządzenie Nr 196/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/14 arkuszy organizacyjnych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 77. Zarządzenie Nr 204/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2013/2014 arkuszy organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 78. Zarządzenie Nr 205/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 193/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego powierzonego jednostkom budżetowym oraz powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Trzcianka
 79. Zarządzenie Nr 207/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na latq 2014-2031
 80. Zarządzenie Nr  209/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada  2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze rokowań
 81. Zarządzenie Nr 210/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 82. Zarządzenie Nr 214/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych  
 83. Zarządzenie Nr 215 Burmistrza Trzcianki z dnia18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budzetu gminy Trzcianka na 2013 rok.
 84. Zarządzenie
 85. Zarządzenie Nr 217/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych 
 86. Zarządzenie 
 87. Zarządzenie Nr 219/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 listopada 2013 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 178/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Trzciance
 88. Zarządzenie Nr 220/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 89. Zarządzenie Nr 221/13 Burmistrza Tzrcianki z dnia 28 listopada 2013 r.udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro
 90. Zarządzenie Nr 222/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie powołania komisji przetargowej
 91. Zarządzenie  Nr 223/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2013 rok
 92. Zarządzenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/01/2013 12:23:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (30/01/2013 12:23:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/01/2014 15:19:09)