Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Kultura » Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance realizuje zadania wynikające ze statutu nadanego Uchwałą Nr XXIX/296/00 rady Miejskiej w Trzciance z dnia 30 listopada 2000 r. oraz innych prawnych zarządzeń i wytycznych władz zwierzchnich zleconych do wykonania.
 2. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, zarządza nią i wykonuje obowiązki przy pomocy podległych pracowników
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora Biblioteki, jego obowiązki i uprawnienia przechodzą na zastępcę Dyrektora
 4. W celu omówienia zagadnień dotyczących usprawnienia pracy w Bibliotece, zwiększenia wydajności pracy jak i podniesienia poziomu świadczonych usług dla ludności, Dyrektor Biblioteki zwołuje okresowe narady pracownicze.
 5. Dyrektor Biblioteki w Trzciance w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godz. 1000-1300
 6. Wszelkie sprawy związane z administrowaniem placówek filialnych załatwiane są w każdy wtorek w godz. 1000-1200


Organizacja Instytucji Kultury

 1. Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury i oznaczenie jej siedziby
  - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22,
  - skrót BPMIG
  - data powstania biblioteki 07.07.1946 r.
  - imię i nazwisko Dyrektora: mgr Bogusława Dembińska
  - imię i nazwisko zastępcy Dyrektora: mgr Mirosława Tomaszewska
 2. Przedmiot działalności instytucji kultury
  - gromadzenie, przechowywanie, konserwacja materiałów bibliotecznych
  - opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
  - udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu oraz informowaniu o zawartości zbiorów,
  - prowadzenie działalności bibliograficzno-dokumentacyjnej, informacyjnej, popularyzacyjnej i kulturalno-oświatowej, - wypożyczanie międzybiblioteczne,
  - sprawozdawczość
  - działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa na rzecz podległych filii
 3. Prowadzone rejestry:
  - rejestr czytelników
  - rejestr wypożyczeń
  - rejestr akcesji czasopism
  - rejestr działalności bibliograficzno-dokumentacyjnej
  Rejestry prowadzone są komputerowo dane zbierane są na serwerze bibliotecznym.
 4. Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
  a. forma prawna:
  - gminna-samorządowa jednostka organizacyjna
  b. forma własności:
  - własność samorządowa (wpisana do księgi rejestrowej Urzędu Miejskiego pod numerem 1 w dniu 26.06.1992 r.
  c. forma finansowania:
  - instytucja kultury prowadząca rachunkowość na zasadach przedsiębiorstw państwowych


 

Dokumenty do pobrania:

opis

pobierz dokument

Uchwała Rady Miejskiej Trzcianki
nr XXIX/296/2000 w sprawie
nadania statutu
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
im Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
>> pobierz dokument <<
Załącznik do uchwały
Nr XXIX/296/20000
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 3 listopada 2000 r.
(statut biblioteki)
>> pobierz dokument <<
Struktura organizacyjna >> pobierz dokument <<
Czas pracy >> pobierz dokument<<CZAS PRACY

1. Czas pracy pracowników Biblioteki nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i ośmiu na dobę.
2. Ustala się następujące godziny pracy biblioteki :
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance

Poniedziałek

w godzinach

7:30-19:00

wtorek

w godzinach

8:00-19:00

środa

w godzinach

7:30-19:00

czwartek

w godzinach

7:30-19:00

piątek

w godzinach

7:30-19:00

sobota

w godzinach

8:00-15:00


Filia w Białej

poniedziałek – piątek

8:00-18:00

Filia w Siedlisku

poniedziałek, środa, piątek

10:00-18:00

wtorek, czwartek

8:00-16:00

Filia w Łomnicy

poniedziałek, środa

15:00-18:00

wtorek, czwartek, piątek

8:00-13:00

Filia w Niekursku

poniedziałek, środa

10:00-13:00 ; 16:00-19:00

czwartek

9:00-13:00

piątek

10:00-14:00

Filia w Nowej Wsi

poniedziałek, środa, piątek

15:00-19:00

wtorek, czwartek

8:00-12:00

Filia w Rychliku

wtorek, środa, czwartek

8:00-12:00

poniedziałek

15:00-19:00

piątek

13:00-17:00


3. Praca poza normalnymi godzinami może być wykonywana tylko na polecenie Dyrektora Biblioteki

Postanowienia ogólne:

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance realizuje zadania wynikające ze statutu nadanego Uchwałą Nr XXIX/296/00 rady Miejskiej w Trzciance z dnia 30 listopada 2000 r. oraz innych prawnych zarządzeń i wytycznych władz zwierzchnich zleconych do wykonania.
 2. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, zarządza nią i wykonuje obowiązki przy pomocy podległych pracowników
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora Biblioteki, jego obowiązki i uprawnienia przechodzą na zastępcę Dyrektora
 4. W celu omówienia zagadnień dotyczących usprawnienia pracy w Bibliotece, zwiększenia wydajności pracy jak i podniesienia poziomu świadczonych usług dla ludności, Dyrektor Biblioteki zwołuje okresowe narady pracownicze.
 5. Dyrektor Biblioteki w Trzciance w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godz. 1000-1300
 6. Wszelkie sprawy związane z administrowaniem placówek filialnych załatwiane są w każdy wtorek w godz. 1000-1200


Organizacja Instytucji Kultury

 1. Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury i oznaczenie jej siedziby
  - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22,
  - skrót BPMIG
  - data powstania biblioteki 07.07.1946 r.
  - imię i nazwisko Dyrektora: mgr Bogusława Dembińska
  - imię i nazwisko zastępcy Dyrektora: mgr Mirosława Tomaszewska
 2. Przedmiot działalności instytucji kultury
  - gromadzenie, przechowywanie, konserwacja materiałów bibliotecznych
  - opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
  - udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu oraz informowaniu o zawartości zbiorów,
  - prowadzenie działalności bibliograficzno-dokumentacyjnej, informacyjnej, popularyzacyjnej i kulturalno-oświatowej, - wypożyczanie międzybiblioteczne,
  - sprawozdawczość
  - działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa na rzecz podległych filii
 3. Prowadzone rejestry:
  - rejestr czytelników
  - rejestr wypożyczeń
  - rejestr akcesji czasopism
  - rejestr działalności bibliograficzno-dokumentacyjnej
  Rejestry prowadzone są komputerowo dane zbierane są na serwerze bibliotecznym.
 4. Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
  a. forma prawna:
  - gminna-samorządowa jednostka organizacyjna
  b. forma własności:
  - własność samorządowa (wpisana do księgi rejestrowej Urzędu Miejskiego pod numerem 1 w dniu 26.06.1992 r.
  c. forma finansowania:
  - instytucja kultury prowadząca rachunkowość na zasadach przedsiębiorstw państwowych


Dokumenty do pobrania:

opis

pobierz dokument

Uchwała Rady Miejskiej Trzcianki
nr XXIX/296/2000 w sprawie
nadania statutu
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
im Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
>> pobierz dokument <<
Załącznik do uchwały
Nr XXIX/296/20000
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 3 listopada 2000 r.
(statut biblioteki)
>> pobierz dokument <<
Struktura organizacyjna >> pobierz dokument <<
Czas pracy >> pobierz dokument<<CZAS PRACY

 1. Czas pracy pracowników Biblioteki nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i ośmiu na dobę.
 2. Ustala się następujące godziny pracy biblioteki :
  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance

  Poniedziałek

  w godzinach

  7:30-19:00

  wtorek

  w godzinach

  8:00-19:00

  środa

  w godzinach

  7:30-19:00

  czwartek

  w godzinach

  7:30-19:00

  piątek

  w godzinach

  7:30-19:00

  sobota

  w godzinach

  8:00-15:00


  Filia w Białej

  poniedziałek – piątek

  8:00-18:00

  Filia w Siedlisku

  poniedziałek, środa, piątek

  10:00-18:00

  wtorek, czwartek

  8:00-16:00

  Filia w Łomnicy

  poniedziałek, środa

  15:00-18:00

  wtorek, czwartek, piątek

  8:00-13:00

  Filia w Niekursku

  poniedziałek, środa

  10:00-13:00 ; 16:00-19:00

  czwartek

  9:00-13:00

  piątek

  10:00-14:00

  Filia w Nowej Wsi

  poniedziałek, środa, piątek

  15:00-19:00

  wtorek, czwartek

  8:00-12:00

  Filia w Rychliku

  wtorek, środa, czwartek

  8:00-12:00

  poniedziałek

  15:00-19:00

  piątek

  13:00-17:00

  3. Praca poza normalnymi godzinami może być wykonywana tylko na polecenie Dyrektora Biblioteki


Oswiadczenia

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1  2  3  4

Archiwum

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1  2  3  4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1  2  3  4

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)