Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Nabór pracowników

Nabór pracowników

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/03/2015 12:08:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (17/03/2015 12:08:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/06/2016 11:09:45)
Burmistrz Trzcianki ogłasza konkursy na stanowisko dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gminazjów
Burmistrz Trzcianki
ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:
 
1) Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance
2) Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance
3) Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance
4) Gminnego Przedszkola w Siedlisku
5) Szkoły Podstawowej w Łomnicy
6) Gimnazjum Nr 1 w Trzciance
7) Gimnazjum Nr 2 w Trzciance

Oferty, oznaczone napisem „Konkurs na stanowisko dyrektora (wpisać nazwę odpowiedniej placówki)” należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, w sekretariacie p.101, w terminie do dnia 13 maja 2016r. do godz. 14.00. 

Bliższe informacje można uzyskać:
 

     Burmistrz Trzcianki 
  (-) Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/04/2016 12:00:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (14/04/2016 12:01:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/06/2016 11:09:35)
Zarządzenie Nr 42/13 Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz stanowiska kierow
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/12/2013 08:39:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/12/2013 08:39:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/06/2016 11:09:12)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budowy, remontów i utrzymania dróg
Ogłoszenie z dnia 16 maja 2016 r.


Burmistrz Trzcianki
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze

ds. budowy, remontów i utrzymania dróg
 
 


 Trzcianka, 7 czerwca 2016r.
INFORMACJA O WYZNACZENIU TERMINU 
KOLEJNEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO 
DS. BUDOWY, REMONTÓW I UTRZYMANIA DRÓG
W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKIBurmistrz Trzcianki informuje, że 16 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim Trzcianki odbędzie się drugi etap naboru na stanowisko ds. budowy, remontów i utrzymania dróg. 
Kolejnym etapem naboru będzie przeprowadzenie testu z wiedzy specjalistycznej, a także rozmowa kwalifikacyjna.        BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Czarnecki

Trzcianka, 16 czerwca 2016r.
INFORMACJA 
O UNIEWAŻNIENIU NABORU 
NA STANOWISKO DS. BUDOWY, REMONTÓW I UTRZYMANIA DRÓG W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKIBurmistrz Trzcianki informuje, że nabór na stanowisko ds. budowy, remontów i utrzymania dróg w Urzędzie Miejskim Trzcianki został unieważniony.

Ogłoszenie o kolejnym naborze na wyżej określone stanowisko ukaże się w terminie późniejszym.

        BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Czarnecki
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/05/2016 09:09:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (17/06/2016 11:07:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/06/2016 11:09:23)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budowy, remontów i utrzymania dróg
Trzcianka, 25 lipca 2016r.
INFORMACJA 
O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO 
DS. BUDOWY, REMONTÓW I UTRZYMANIA DRÓG
W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKIInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko ds. budowy, remontów i utrzymania dróg w Urzędzie Miejskim Trzcianki została wybrana Pani Daria Mazurkiewicz, zamieszkała w Brzeźnie.

Uzasadnienie:
Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskała wysoką ocenę. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie oraz znajomość zagadnień występujących na wyżej określonym stanowisku dają gwarancję właściwej realizacji powierzonych zadań.

        BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Czarnecki
 
 

 
 Trzcianka, 7 lipca 2016r.
INFORMACJA O WYZNACZENIU TERMINU 
KOLEJNEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO 
DS. BUDOWY, REMONTÓW I UTRZYMANIA DRÓG
W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKIBurmistrz Trzcianki informuje, że 13 lipca 2016r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim Trzcianki odbędzie się drugi etap naboru na stanowisko ds. budowy, remontów i utrzymania dróg. 
Kolejnym etapem naboru będzie ocena merytoryczna kandydatów, tj. test z wiedzy specjalistycznej, część praktyczna, a także rozmowa kwalifikacyjna.


        BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Czarnecki
 
 

Ogłoszenie z dnia 17 czerwca 2016 r. 
Burmistrz Trzcianki
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  
na wolne stanowisko urzędnicze
 
ds. budowy, remontów i utrzymania dróg
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/06/2016 10:36:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (17/06/2016 11:00:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (02/08/2016 15:15:39)
OGŁOSZENIE - Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetu gminy
Ogłoszenie z dnia 2 sierpnia 2016 r.


Burmistrz Trzcianki
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości budżetu gminy
 
 

Trzcianka, 24 sierpnia 2016 r.


INFORMACJA 
O WYZNACZENIU TERMINU KOLEJNEGO ETAPU NABORU 
NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU GMINY
W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKI
 
 
 

Trzcianka, 1 września 2016 r.
INFORMACJA 
O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU GMINY W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKI

 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/08/2016 15:18:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/08/2016 15:18:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (01/09/2016 11:34:04)