Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Statut Gminy Trzcianka

Statut Gminy Trzcianka

 

 
 


 • Uchwała Nr XLIV/293/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 r
  Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym  KN.1.4131.1.289.2013.8  z dnia 15 maja 2013 r.  orzekł    nieważność  § 4 ust. 1 i 2 wraz   z  załącznikami nr 2 i 3, § 16 ust.5 i § 42.             

  Uchwałą Nr XLV/310/13  Rady Miejskiej Trzcianki  z dnia 23 maja 2013 r. postanowiono o wniesieniu  skargi  na rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody Wielkopolskiego.

  W dniu 12 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu skargi Rady Miejskiej Trzcianki, uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2013 r., w którym Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność § 4 ust.2 wraz z załącznikiem nr 3, § 16 ust.5 i § 42 ust.1 i 2. W pozostałym zakresie skargę  oddalił.
  O tego wyroku została wniesiona  do  Naczelnego Sądu Administracyjnego w  Warszawie,  skarga kasacyjna.
  W dniu 17 kwietnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt IV OSK 564/14) orzekł wyrokiem w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady Miejskiej Trzcianki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn.akt IV SA/Po 711/13 dot. rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2013 r., utrzymując w mocy postanowienia statutu gminy w części dot. herbu miasta Trzcianki (§4 ust.1 wraz z zał. nr 2), uchylając zaskarżony wyrok w tym zakresie, a oddalił skargę Rady Miejskiej w części dot. § 42 ust.3: „Rada może w każdym przypadku żądać obecności Burmistrza podczas sesji”.