Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2009

Rok 2009

Zarządzenia Burmistrza Trzcianki rok 2009

  Zarządzenia Burmistrza Trzcianki  rok 2009

 1. Zarządzenie nr 1/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji
 2. Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 3. Zarządzenie Nr 3/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
 4. Zarządzenie nr 4/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 5. Zarządzenie NR 5/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie określenia prognozy kwoty długu gminy Trzcianka w latach 2009 - 2014
 6. Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza  Trzcianki z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2009
 7. Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ul. Broniewskiego – SP3 w Trzciance”
 8. Zarządzenie Nr 8/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 9. Zarządzenie nr 9/09 Burmistrza  Trzcianki z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 10. Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 11. Zarządzenie nr 11/09 Burmistrza  Trzcianki z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Różana, Azaliowa i Fiołkowa w Trzciance”
 12. Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu gminy Trzcianka w 2009 roku
 13. Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 14. Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
 15. Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 16. Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 17. Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2009
 18. Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 19. Zarządzenie Nr 19/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Konserwację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Trzcianka”
 20. Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca pokładne na cmentarzach gminnych
 21. Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowę kanalizacji sanitarnej na os. Poniatowskiego w Trzciance”
 22. Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychliku
 23. Zarządzenie Nr 23/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rychliku
 24. Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 25. Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2009
 26. Zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2009
 27. Zarządzenie Nr 27/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 28. Zarządzenie nr 28/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Trzcianki w edycji 2008
 29. Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 30. Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
 31. Zarządzenie Nr 31/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 32. Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 roku sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 33. Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza  Trzcianki z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2009
 34. Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 35. Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 rok
 36. Zarządzenie Nr 36/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Trzcianka miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 37. Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Usługi inżyniera kontraktu w zakresie: termomodernizacji szkoły podstawowej nr 3 w Trzciance, termomodernizacja gimnazjum nr 1 w Trzciance, termomodernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum w Siedlisku, rozbudowa gimnazjum i budowa sali sportowej w Siedlisku”
 38. Zarządzenie Nr 38/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2009
 39. Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych
 40. Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy  w zakresie utrzymania  zieleni na terenie miasta Trzcianki
 41. Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.
 42. Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowę sieci oświetlenia drogowego we wsi Straduń”
 43. Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 44. Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 45. Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 46. Zarządzenie Nr 46/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 47. Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 48. Zarządzenie Nr 48/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 49. Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza  Trzcianki z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2009
 50. Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości użytkownikom wieczystym
 51. Zarządzenie Nr 51/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
 52. Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 mają 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
 53. Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 7  maja 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki osadniczej o nieurzędowej nazwie Łomnica Pierwsza
 54. Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Trzcianki z dnia  8 maja 2009 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 14/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu
 55. Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomosci
 56. Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2009
 57. Zarządzenie Nr 57/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś” w 2009 roku
 58. Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 59. Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2009
 60. Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2009
 61. Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianki
 62. Zarządzenie Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 63. Zarządzenie Nr 63/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 64. Zarządzenie Nr 64/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance
 65. Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości lokalowej
 66. Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 67. Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 68. Zarządzenie Nr 68/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 69. Zarządzenie NR 69/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie określenia prognozy kwoty długu gminy Trzcianka w latach 2009 - 2014
 70. Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Zaciągnięcie kredytu komercyjnego na wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2009 r., których sfinansowanie nie jest możliwe kredytami preferencyjnymi”
 71. Zarządzenie Nr 71/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 57/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 maja 2009 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś” w 2009 roku
 72. Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2009
 73. Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2009
 74. Zarządzenie Nr 74/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 75. Zarządzenie Nr 75/09 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance
 76. Zarządzenie Nr 76/09 BURMISTRZA TRZCIANKIz dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Trzciance
 77. Zarządzenie Nr 77/09 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Białej
 78. Zarządzenie Nr 78/09 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance
 79. Zarządzenie Nr 79/09 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Trzciance
 80. Zarządzenie Nr 80/09 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Białej
 81. Zarządzenie Nr 81/09 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Tomasza Witkowskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 82. Zarządzenie Nr 82/09 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Elizy Wołoszyn, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 83. Zarządzenie Nr 83/09 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Joanny Gorczyńskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 84. Zarządzenie Nr 84/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika i zastępcy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance
 85. Zarządzenie Nr 85/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 86. Zarządzenie Nr 86/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 87. Zarządzenie Nr 87/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzcianeckiego Domu Kultury za rok 2008
 88. Zarządzenie Nr 88/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance za rok 2008
 89. Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance za rok 2008
 90. Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2009
 91. Zarządzenie Nr 91/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2009
 92. Zarządzenie Nr 92/09 Burmistrza  Trzcianki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2009
 93. Zarządzenie Nr 93/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/04 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki
 94. Zarządzenie Nr 94/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance”
 95. Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Termomodernizację Gimnazjum Nr 1 w Trzciance”
 96. Zarządzenie Nr 96/09 z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 97. Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 98. Zarządzenie Nr 98/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 99. Zarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku
 100. Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Siedlisku
 101. Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2009
 102. Zarządzenie Nr 102/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowę sali sportowej, rozbudowę Gimnazjum oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku”
 103. Zarządzenie Nr 103/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2009
 104. Zarządzenie Nr 104/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 roku
 105. Zarządzenie Nr 105/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Trzciance
 106. Zarządzenie Nr 106/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Trzciance
 107. Zarządzenie Nr 107/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Trzciance
 108. Zarządzenie Nr 108/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Trzciance
 109. Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Białej
 110. Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Siedlisku
 111. Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej
 112. Zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy
 113. Zarządzenie Nr 113/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłękach
 114. Zarządzenie Nr 114/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychliku
 115. Zarządzenie Nr 115/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku
 116. Zarządzenie Nr 116/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum w Siedlisku
 117. Zarządzenie Nr 117/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 118. Zarządzenie Nr 118/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 119. Zarządzenie Nr 119/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 120. Zarządzenie Nr 120/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 121. Zarządzenie NR 121/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wysokości stawki bazowej czynszu obowiązującej na terenie Gminy Trzcianka
 122. Zarządzenie Nr 122/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 września 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
 123. Zarządzenie Nr 123/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 września 2009 roku w sprawie wyznaczenia lotniczego wykorzystania terenu
 124. Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 września 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 125. Zarządzenie Nr 125/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 126. Zarządzenie Nr 126/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2009
 127. Zarządzenie nr 127/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/04 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki
 128. Zarządzenie Nr 128/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2009
 129. Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu gminy Trzcianka w 2009 roku
 130. Zarządzenie Nr 130/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 131. Zarządzenie Nr 131/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 132. Zarządzenie Nr 132/09 Burmistrza Trzcianki z dnia  14 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 133. Zarządzenie Nr 133/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 134. Zarządzenie Nr 134/09 Burmistrza Trzcianki z dnia  29 października 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 135. Zarządzenie Nr 135/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2009
 136. Zarządznie Nr 136/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia prognozy kwoty długu gminy Trzcianka w latach 2009 - 2015
 137. Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Zaciągnięcie kredytów na: ”finansowanie planowanego deficytu na rok 2009, termomodernizację Szkoły Podstawowe Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Trzciance, rozbudowę Gimnazjum i Sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku”
 138. Zarządzenie Nr 138/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok
 139. Zarządzenie Nr 139/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.
 140. Zarządzenie Nr 140/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Magdaleny Kortus - Bugała, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 141. Zarządzenie Nr 141/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 142. Zarządzenie Nr 142/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/04 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki
 143. Zarządzenie Nr 143/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/10 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 144. Zarządzenie Nr 144/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2009
 145. Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości użytkownikom wieczystym
 146. Zarządzenie Nr 146/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w zakresie usługi selektywnej zbiórki odpadów
 147. Zarządzenie Nr 147/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zaciągnięcie kredytu na: „termomodernizację Szkoły Podstawowe Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Trzciance”
 148. Zarządzenie Nr 148/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości użytkownikom wieczystym
 149. Zarządzenie Nr 149/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości użytkownikom wieczystym
 150. Zarządzenie Nr 150/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na miejsko-gminne składowisko odpadów komunalnych w Trzciance
 151. Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2009
 152. Zarządzenie Nr 152/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2009 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2009
 153. Zarządzenie Nr 153/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
 154. Zarządzenie Nr 154/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Trzcianka oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2010
 155. Zarządzenie Nr 155/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych gminy Trzcianka
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (13/01/2009 10:33:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (13/01/2009 10:34:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (13/04/2011 16:13:38)