Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - nieruchomości » OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki - I przetarg nieograniczony ustny na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka, w m. Dłużewo, Niekursko

Trzcianka, 2016-02-12
ROL.6840.22.2013.AC
ROL.6840.9.2014.AC
                                                                                                                                        

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r., poz. 1490) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu,

Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Trzcianka