Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświata » Szkoła Podstawowa nr 3 » Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika
w Trzciance


Ul. W. Broniewskiego  2     
Tel.
( 067) 2162132    
e mail 
sp3trzcianka@wp.pl 
strona internetowa: www.sp3trzcianka.linuxpl.com

 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im Mikołaja Kopernika w Trzciance im. Mikołaja Kopernika  jest sześcioletnią szkołą podstawową.

 

 

Czas pracy szkoły 6.30 – 19.00

·          świetlica szkolna 6.30 – 16.00

·          sekretariat 7.30 – 15.30 /załatwianie spraw uczniowskich: wtorek i piątek w godzinach 10.30 – 14.00/.

·          biblioteka szkolna 8.00 – 15.30

·          gabinet lekarski 8.00 – 15.00

·          czas wydawania obiadów w stołówce szkolnej 12.00 – 16.00

·          dyżury dyrekcji:

 

DZIEŃ TYGODNIA

mgr Anna Wyrzykowska

DYREKTOR

 mgr Jolanta Birula

WICEDYREKTOR

 mgr Przemysław Przybylski

WICEDYREKTOR

 Poniedziałek

9.00-16.00 

 10.00-13.30
6l. 12.40-13.25

7.45 - 11.15
2 l. 8.55 - 9.40H - V. kl
5 l. 11.45 - 12.30 - K.M 

 Wtorek

 8.00-13.00

7.45-13.30
5 l. 11.45-12.30  I-IIIs
6. l 12.40-13.25  Ib s.26 

13.00 - 16.00
4 l. 10.50 - 11.35 - K.M. 

 Środa

  9.00-14.00   

 12.00-16.00
6 l. 12.40 - 13.25 - III s

7.45 - 10.30
1 l. 8.00 - 8.45H - VI. kl
4 l. 10.50 - 11.35 - K.M 

 Czwartek

  7.45-11.45   

11.00 - 14.00
5 l. 11.45 - 12.30 - II d (s.16)
6 l. 12.40 - 13.25 - I - III s 

12.00 - 16.00
4 l. 10.50 - 11.35 - I-III s 

 Piątek

11.30-16.00
13.30 - narada 

 10.00 - 14.30
5 l. 11.45 - 12.30 - I - III s
13.30 - narada

7.45 - 14.30
2 l. 9.55 - 9.40 - H. IV kl.
4 l. 10.50 - 11.35 - K. M.
6 l. 12.40 - 13.25 - H VI kl.
13.30 - narada 

 


 

 


 

Rejestry i księgi.

 

Rejestry:

1.        Ewidencji dzieci,
2.        Legitymacji szkolnych,
3.        Wydanych zaświadczeń,
4.        Otrzymanych i wydanych kart rowerowych,
5.        Wypadków uczniowskich,
6.        Absencji chorobowej pracowników,
7.        Wykorzystanych urlopów pracowników administracyjno-usługowych,
8.        Wykorzystania ustawowej opieki nad dzieckiem do lat 14,
9.        Chorób zawodowych,
10.     Emerytów i rencistów.

 

Księgi:

1.        druków ścisłego zarachowania,

2.        zarządzeń,

3.        uczniów,

4.        absolwentów,

5.     kontroli sanitarnej.

 


 

 

Dokumenty do pobrania:

 


 

 

Oświadczenia

 

Oświadczenia Dyrektora Szkoły

stan na dzień 31 grudnia 2010 roku
 

Nazwisko i Imie

Plik pdf

Anna Maria Wyrzykowska
  <<pobierz>>
 

 

Oświadczenie majątkowe związane z powołaniem na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance
- na dzień 13 września 2010 roku 

 

Nazwisko i Imie Plik pdf
Anna Wyrzykowska

<<pobierz>>

 
 

Oświadczenie majątkowe związane z zaprzestaniem
pełnienienia funkcji dyrektora szkoły
 

Nazwisko i Imie Plik pdf
Maria Doczekała

<<pobierz>>

 

 

 

Archiwum

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1     3   4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1   2   3   4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1   2   3   4

Pozostałe oświadczenia i informacje : 1    2   3  4