Wyszukiwarka:

Trzcianka, 23 września 2015 r.

RPI.271.18.2015.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Reymonta – Rzemieślnicza w Trzciance”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

P.P.H.U. Ragama

ul. Chabrowa 18

64-610 Rogoźno

Cena oferty – 170 592,17 zł brutto.

(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa zł 17/100)

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 5 lat


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


P.P.H.U. Ragama

ul. Chabrowa 18

64-610 Rogoźno

100,00


2.


Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych

Jerzy Mingałło

ul. Lipowa 9

66-400 Gorzów Wlkp.

91,21

3.

P.H.U. „JKS” - Jan Szajuk

ul. 27 Stycznia 7/11

64-980 Trzcianka

87,30

4.

Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowo Budowlanych „EL-INSBUD s.c.

inż. Edmund Piechowiak, Beata Jarczak

ul. Rzeczna 4

62-100 Wągrowiec

83,01

5.

RE Solax Energy Power Sp. z o.o.

ul. Krzywoustego 22/6

70-314 Szczecin

82,20

6.

Zakład Elektroinstalacyjny

Karol Turowski

ul. Boczna 5a

62-090 Rokietnica

74,95

7.

Zakład Budowlano-Transportowy

Janusz Klekot

ul. Towarowa 3

78-600 Wałcz

73,52  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 01.10.2015 r.

Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki