Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Archiwum » Wybory 2013

Wybory 2013

 
 

 


 
 

 
W CELU UZYSKANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI
PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PEŁNOMOCNIKIEM WYBORCZYM
GRAŻYNĄ SZCZEPANIAK TEL. 67/3527325
 

 


 
 


 
 

 

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Trzcianki
z dnia 13 lutego 2013 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach burmistrza Trzcianki zarządzonych na dzień 10 marca 2013 r.
INFORMACJA

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


 
UCHWAŁA  Nr 6/2013
Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzciance
z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

załącznikOBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzciance
z dnia 21 lutego 2013 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Trzcianki
w wyborach zarządzonych na dzień 10 marca 2013 r.UCHWAŁA Nr 7/2013
Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzciance
z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Gimnazjum Nr 1 w Trzciance ul. S. Staszica 6UCHWAŁA Nr 9/2013
Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzciance
z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 z siedzibą w Gminnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Trzciance, os. Słowackiego 24aSKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W
PRZEDTERMINOWYCH WYBORACH BURMISTRZA TRZCIANKI
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MARCA 2013 R.


KOMUNIKAT

o udostępnieniu spisu wyborcówInformacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca mężów zaufaniaZarządzenie Nr 32/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Trzcianka miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczychINFORMACJA

Godziny pracy Miejskiej Komisji wyborczej


INFORMACJA
Godziny pracy Obwodowych Komisji WyborczychPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIAUchwała Nr 10/2013
Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzciance
z dnia 11 marca 2013 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza Trzcianki w dniu 24 marca 2013 r.INFORMACJA

w sprawie składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TRZCIANKI
z dnia 19 marca 2013 r.


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2010, Nr 176, poz. 1191) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzcianki w województwie wielkopolskim (Dz.U. poz. 109) informuję o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach burmistrza Trzcianki w ponownym głosowaniu w dniu 24  marca 2013 r.MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W TRZCIANCE
W DNIU 24 MARCA 2013 R. PRACUJE OD GODZ. 8.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI SALA USC,
NR TELEFONU: 67 352 73 44

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

W DNIU 24 MARCA 2013 R.
PRACUJĄ OD GODZ. 7.00
LOKALE WYBORCZE DLA WYBORCÓW OTWARTE SĄ OD GODZ. 8.00 DO 22.00PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW BURMISTRZA TRZCIANKI