Wyszukiwarka:

Trzcianka, 19 kwietnia 2016 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Profilowanie dróg gminnych w Trzciance”: 

 

ZOBACZ ZAWIADOMIENIE