Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Komisje Rady Miejskiej » Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna V kadencji Rady Miejskiej

Paweł Kolendowicz - przewodniczący komisji,

Michał Dorocki - członek komisji,
Marian Dużyja - członek komisji,
Jadwiga Durejko - członek komisji,
Maria Fidos - członek komisji,
Konstanty Edward Jurys - członek komisji,
Jan Jerzy Kłundukowski - członek komisji,
Jadwiga Pokaczajło - członek komisji.

 
 
PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI


 1. Protokół nr 1 z dnia 22 grudnia 2006 r. 2. Protokół nr 2 z dnia 7 lutego 2007 r.
 3. Protokół nr 3 z dnia 20 lutego 2007 r.
 4. Protokół nr 4 z dnia 20 lutego 2007 r.
 5. Protokół nr 5 z dnia 14 marca 2007 r.
 6. Protokół nr 6 z dnia 28 marca 2007 r.
 7. Protokół nr 7 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
 8. Protokół nr 8 z dnia 16 kwietnia 2007 r.
 9. Protokół nr 9 z dnia 17 maja 2007 r.
 10. Protokół nr 10 z dnia 19 czerwca 2007 r.
 11. Protokół nr 11 z dnia 19 czerwca 2007 r. z przeprowadzonej kontroli pn "Analiza i ocena dostarczonych materiałów z działalności spółek gminnych"
 12. Protokół nr 12 z dnia 12 lipca 2007 r. z przeprowadzonej kontroli pn. „Kontrola udzielenia zamówienia publicznego przy zlecaniu zadań związanych z przebudową chodników zapisanych w budżecie gminy Trzcianka na 2007 r.  dział 600 – Transport i łączność”
 13. Protokół nr 13 z dnia 12 lipca 2007 r. z Kontroli przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych przy zlecaniu robót i dokonywaniu zakupów przez Gminę w latach 2002-2006
 14. Protokół nr 14 z dnia 12 lipca 2007 r.
 15. Protokół nr 15 z dnia 22 sierpnia 2007 r.
 16. Protokół nr 16 z dnia 22 sierpnia 2007 r. z drugiej części kontroli przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych przy zlecaniu robót i dokonywaniu zakupów przez Gminę w latach  2002-2006
 17. Protokół nr 17 z dnia 29 sierpnia 2007 r. 
 18. Protokół nr 18 z dnia 4 października 2007 r. z przeprowadzonej kontroli pn. „Kontrola przestrzegania procedur przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników samorządowych” 
 19. Protokół nr 19 z dnia 4 października 2007 r.
 20. Protokół nr 20 z dnia 17 października 2007 r.
 21. Protokół nr 21 z dnia 15 listopada 2007 r.
 22. Protokół nr 22 z dnia 13 grudnia 2007 r. z przeprowadzonej kontroli  pn. „Sprawdzenie zgodności z postanowieniami kodeksu handlowego i statutu spółek składów osobowych rad nadzorczych w spółkach Gminy”
 23. Protokół nr 23 z dnia 13 grudnia 2007 r. 24. Protokół nr 24 z dnia 17 stycznia 2008 r.
 25. Protokół nr 25 z dnia 17 stycznia 2008 r.z przeprowadzonej kontroli   przestrzegania  gospodarowania majątkiem i finansami sołeckimi
 26. Protokół nr 26 z dnia 19 lutego 2008 r.z przeprowadzonej kontroli  realizacji uchwał Rady Miejskiej Trzcianki
 27. Protokół nr 27 z dnia 19 lutego 2008 r. z przeprowadzonej kontrola   zawartej umowy nr RGP/5/2005 z dnia 25.05.2005 r. 
 28. Protokół nr 28 z dnia 19 lutego 2008 r. 
 29. Protokół nr 29 z dnia 5 marca 2008 r. 
 30. Protokół nr 30 z dnia 1 kwietnia 2008 r. 
 31. Protokół nr 31 z dnia 8 kwietnia 2008 r. 
 32. Protokół nr 32 z dnia 14 kwietnia 2008 r. 
 33. Protokół nr 33 z dnia 6 maja 2008 r. 
 34. Protokół nr 34 z dnia 4 czerwca 2008 r. 
 35. Protokół nr 35 z dnia 9 lipca 2008 r.
 36. Protokół nr 36 z dnia 26 sierpnia 2008 r.
 37. Protokół nr 37 z przeprowadzonej kontroli   przestrzegania  gospodarowania majątkiem i finansami sołeckimi wsi: Biernatowo, Górnica, Przyłęki, Biała, Stobno, Pokrzywno za rok 2007.
 38. Protokół nr 38 z dnia 22 września 2008 r.
 39. Protokół nr 39 z dnia 15 października 2008 r.
 40. Protokół nr 40 z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Trzcianki za I półrocze 2008 r.
 41. Protokół nr 41 z przeprowadzonej kontroli  działalności Burmistrza w jednoosobowych spółkach skarbu Gminy
 42. Protokół nr 42 z dnia 30 października 2008 r.
 43. Protokół nr 43 z przeprowadzonej kontroli postępowania przy zakupie budynku Poczty Polskiej przy ulicy Żeromskiego w Trzciance.
 44. Protokół nr 44 z przeprowadzonej kontroli zadania pn. Przebudowa chodnika przy PKP
 45. Protokół nr 45/08 z dnia 2 grudnia 2008 r.


 46. Protokół nr 46/09 z dnia 7 stycznia 2009 r.
 47. Protokół nr 47/09 z dnia 26 lutego 2009 r.
 48. Protokół Nr 48/09 z dnia 26 lutego 2009 r.
 49. Protokół Nr 49/09 z dnia 26 lutego 2009 r.
 50. Protokół nr 50/09 z dnia 18 marca 2009 r.
 51. Protokół Nr 51/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r.
 52. Protokół Nr 52/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
 53. Protokół Nr 53/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
 54. Protokół Nr 54/09 z dnia 6 maja 2009 r.
 55. Protokół Nr 55/09 z 20 maja 2009 r.
 56. Protokół nr 56/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.
 57. Protokół nr 57/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
 58. Protokół Nr 58/09 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 25 sierpnia 2009 r.
 59. Protokół Nr 59/09 z dnia 23 września 2009 r.
 60. Protokół Nr 60/09 z dnia 13 października 2009 r.
 61. Protokół nr 61/09 z przeprowadzonej kontroli  działalności Burmistrza jako Walnego Zgromadzenia i przedstawiciela gminy w spółkach w roku 2008.
 62. Protokół nr 62/09 z dnia 28 października 2009 r.
 63. Protokół nr 63/09 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Trzcianki za I półrocze 2009 r.
 64. Protokół Nr 64/09 z dnia 19 listopada 2009 r.
 65. Protokół Nr 65/09 z przeprowadzonej kontroli  pn. „Ulica Ogrodowa – procedura przetargowa, realizacja, rozliczenie końcowe inwestycji”.
 66. Protokół Nr 66/09 z przeprowadzonej Kontroli warunków zakupu nieruchomości TTKF Bajka
 67. Protokół nr 67/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.


 68.  
 69. Protokół nr 68/10 z dnia 12 stycznia 2010 r.
 70. Protokół Nr 69/10 z przeprowadzonej oceny realizacji wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miejskiej Trzcianki w roku 2009.
 71. Protokół nr 70/10 z dnia 2 lutego 2010 r.
 72. Protokół Nr 71/10 z dnia 9 marca 2010 r.
 73. Protokół Nr 72/10 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pn. sposób realizacji skarg i wniosków składanych do Urzędu Miejskiego Trzcianki
 74. Protokół Nr 73/10 z 13 kwietnia 2010 r.
 75. Protokół Nr 74/10 z drugiej części z 15 kwietnia 2010 r.
 76. Protokół Nr 75/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r.
 77. Protokół Nr 76/10 z dnia 11 maja 2010 r.
 78. Protokół Nr 77/10 z przeprowadzonej kontroli wykorzystania za rok 2009 przez Referat Budynków Komunalnych środków finansowych przeznaczonych na remonty w roku 2009.
 79. Protokół nr 78/10 z dnia 15 czerwca 2010 r.
 80. Protokół Nr 79/10 z dnia 20 lipca 2010 r.
 81. Protokół nr 80/10 z kontroli realizacji wniosków złożonych do Urzędu Miejskiego Trzcianki w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2006-2009.
 82. Protokół nr 81/10 z Kontroli zasadności wyjazdów służbowych Burmistrza Trzcianki w latach 2003 – 2009
 83. Protokół nr 82/10 - Kontrola procedury załatwienia wniosku o wydanie warunków dla budowy fermy norek w Nowej Wsi.
 84. Protokół nr 83/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
 85. Protokół Nr 84/10 z dnia 21 września 2010 r.
 86. Protokół Nr 85/10 z dnia 30 września 2010 r.
 87. Protokół Nr 86/10 Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji, przez organ wykonawczy, zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Radę Miejską Trzcianki za okres kadencji.
 88. Protokół Nr 87/10 z dnia 19 października 2010 r.
 89. Protokół Nr 88/10 z dnia 3 listopada 2010 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (02/01/2007 12:09:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (13/06/2007 08:26:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (10/03/2011 18:42:53)
Komisja Rewizyjna VI kadencji Rady Miejskiej

1) Paweł Kolendowicz - przewodniczący komisji;
2) Jadwiga Durejko - członek komisji;
3) Maria Fidos - członek komisji;
4) Edward Joachimiak - członek komisji;
5) Wincenty Seweryn Kilian - członek komisji;
6) Piotr Sebastian Złociński - członek komisji;
7) Jadwiga Pokaczajło - członek komisji;
8) Sebastian Kęciński - członek komisji;
9) Piotr Ratajczak- członek komisji.


PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI


 1.  Protokół nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r.
 2. Protokół nr 2 z dnia 17 lutego 2011 r.
 3. Protokoł nr 3 z dnia 9 marca 2011 r.
 4. Protokół nr 4 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
 5. Protokół nr 5 z dnia 10 maja 2011 r.
 6. Protokół nr 6 z dnia 31 maja 2011 r.
 7. Protokół nr 7 z kontroli realizacji z kontroli realizacji wydatków na promocję gminy w 2010 roku sporządzony w dniu 31 maja 2011 r.
 8. Protokół nr 8 z kontroli przebiegu realizacji inwestycji „Przebudowa parkingu ulicy Kościuszki” sporządzony w dniu 31 maja 2011 r.
 9. Protokół nr 9 z dnia 13 czerwca 2011 r.
 10. Protokół nr 10 z dnia 28 lipca 2011 r.
 11. Protokół nr 11 z dnia 14 września 2011 r.
 12. Protokół nr 12/11 z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej pn. analizy stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Trzcianki za lata 2002-2010 w dniu 6 października 2011 r.
 13. Protokół nr 13/11 z przeprowadzonej kontroli działalności Burmistrza w spółkach gminnych, kontrola z dnia 6 października 2011 r.
 14. Protokół nr 14/11 z dnia 6 paźdździernika 2011 r.
 15. Protokół nr 15/11 z dnia 26 paźdździernika 2011 r. 
 16. Protokół nr 16/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.

 17. Protokół nr 17/12 z dnia 12 stycznia 2012 r.
 18. Protokół nr 18/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
 19. Protokół nr 19/12 z dnia 21 lutego 2012 r.
 20. Protokół nr 20/12 z dnia 21 lutego 2012 r.
 21. Protokół nr 21/12 z dnia 21 lutego 2012 r.
 22. Protokół nr 22/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
 23. Protokół nr 23/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
 24. Protokół nr 24/12 z dnia 10 maja 2012 r.
 25. Protokół nr 25/12 z dnia 10 maja 2012 r.
 26. Protokół nr 26/12 z dnia 10 maja 2012 r.
 27. Protokół nr 27/12 z dnia 10 maja 2012 r.
 28. Protokół nr 28/12 z dnia 29 maja 2012 r.
 29. Protokół nr 29/12 z dnia 12 czerwca 2012 r.
 30. Protokół nr 30/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
 31. Protokół nr 31/12 z dnia 17 lipca 2012 r.
 32. Protokół nr 32/12 z dnia 13 września 2012 r.
 33. Protokół nr 33/12 z dnia 18 września 2012 r.
 34. Protokół nr 34/12 z dnia 23 października 2012 r.
 35. Protokół nr 35/12 z dnia 14 listopada 2012 r.
 36. Protokół nr 36/12 z dnia 23 października 2012 r.
 37. Protokół nr 37/12 z dnia 23 października 2012 r.
 38. Protokół nr 38 /12 z dnia 19 listopada 2012 r.
 39. Protokoł nr 39/12 z dnia 14 listopada 2012 r.
 40. Protokół nr 40/12 z dnia 14 listopada 2012 r.
 41. Protokół nr 41/12 z dnia 14 listopada 2012 r.
 42. Protokół nr 42/12 z dnia 19 listopada 2012 r. 
 43. Protokół nr 43/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
 44. Protokół nr 44/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.
 45. Protokół nr 45/13 z dnia 19 marca 2013 r.
 46. Protokół nr 46/13 z dnia 19 marca 2013 r.
 47. Protokół nr 47/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.
 48. Protokół nr 48/13 z dnia 13 maja 2013 r.
 49. Protokół nr 49/13 z dnia 19 marca 2013 r.
 50. Protokół nr 50/13 z dnia 13 maja 2013 r.
 51. Protokół nr 51/13 z dnia 13 maja 2013 r.
 52. Protokół nr 52/13 z dnia 27 maja 2013 r.
 53. Protokół nr 53/13 z dnia 17 czerwca 2013 r. 
 54. Protokół nr 54/13 z dnia 25 lipca 2013 r. 
 55. Protokół nr 55/13 z dnia 17 września 2013 r.
 56. Protokół nr 56/13 z dnia 16 października 2013 r .
 57. Protokół nr 57/13 z dnia 19 listopada 2013 r.
 58. Protokół nr 65/14 z dnia 19 maja 2014 r.
 59. Protokół nr 66/14 z dnia 4 czerwca 2014 r.
 60. Protokół nr 67/14 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 61. Protokół nr 68/14 z dnia 9 lipca 2014 r.
 62. Protokół nr 69/14 z dnia 24 lipca 2014 r.
 63. Protokół nr 70/14 z dnia 11 września 2014 r.
 64. Protokół nr 71/14 z dnia 1 października 2014 r.
 65. Protokół nr 72/14 z dnia 1 października 2014 r. 
 66. Protokół nr 73/14 z dnia 1 października 2014 r.
 67. Protokół nr 74/14 z dnia 1 października 2014 r.
 68. Protokół nr 75/14 z dnia 21 października 2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (02/02/2011 12:24:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (02/02/2011 12:24:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (06/11/2014 14:28:29)
Komisja Rewizyjna VII kadencji Rady Miejskiej
Jadwiga Durejko – przewodnicząca

skład osobowy:
 
 1. Piotr Starosta - członek komisji
 2. Wincenty Kilian - członek komisji
 
 
 
 

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI
 
 1. Protokół Nr 1/14 z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 grudnia 2014 r.  
 2. Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 3 lutego 2015 r. 
 3. Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 lutego 2015 r.  
 4. Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 marca 2015 r.
 5. Protokół Nr 5/15 z dnia 10 marca 2015 r.  z przeprowadzonej kontroli  z działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biernatowo, Runowo,  Pokrzywno za okres ostatniej kadencji
 6. Protokół Nr 6/15 z z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 7. Protokół Nr 7/15 z dnia 14 kwietnia  2015 r. z przeprowadzonej kontroli wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem
 8. Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2015 r.
 9. Protokół Nr 9/15 z dnia 11 maja 2015 r. z przeprowadzonej  kontroli działalności statutowej i finansowej w sołectwach Niekursko  i Siedlisko za okres ostatniej kadencji
 10. Protokół Nr 10/15 z dnia 11 maja 2015 r. z przeprowadzonej  kontroli  wyremontowanych sal wiejskich we wsi Niekursko i Siedlisko pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonywanym remontem
 11. Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2015 r.
 12. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 czerwca 2015 r.
 13. Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 lipca 2015 r.
 14. Protokół Nr 14/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 31 sierpnia 2015 r.
 15. Protokół Nr 15/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 września 2015 r.
 16. Protokół Nr 16/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 października 2015 r.
 17. Protokół Nr 17/15 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Trzcianka  za I półrocze 2015 r.
 18. Protokół Nr 18/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 listopada 2015 r.
 19. Protokół Nr 19/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 grudnia 2015 r.
 20. Protokół Nr 20/15 z przeprowadzonej kontroli działalności statutowej i finansowej w sołectwach Sarcz, Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia Trzecia za okres ostatniej kadencji 
 21. Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 stycznia 2016 r.   

 22. Protokół Nr 23/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 31 marca 2016 r.  
 23. Protokół Nr 24/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  20 kwietnia  2016 r.
 24. Protokół Nr 25/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2016 r.
 25. Protokół Nr 26/16 Komisji Rewizyjnej z kontrola   działalności statutowej i finansowej w sołectwach Łomnica, Stobno i Wrząca  
 26. Protokół Nr 27/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 maja 2016 r.
 27. Protokół Nr 28/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 czerwca 2016 r.
 28. Protokół Nr 29/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lipca 2016 r.

Sprawozdania:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/12/2014 10:44:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/12/2014 10:44:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (06/09/2016 14:37:47)