Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego i Prostej w Trzciance » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego i Prostej w Trzciance

Trzcianka, 11.07.2014 r.
RPI.271.24.2014.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego i Prostej w Trzciance” wybrano ofertę najkorzystniejszą.


Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:
INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
Cena oferty – 307 366,80 zł brutto

(słownie: trzysta siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć zł 80/100)


W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.


Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 14.07.2014 r.


Burmistrz Trzcianki
Krzysztof Czarnecki