Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Remont sali wiejskiej w Siedlisku » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont sali wiejskiej w Siedlisku

Trzcianka, 30.04.2014 r.

RPI.271.16.2014.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont sali wiejskiej w Siedlisku” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

 

  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

REM-BUD

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 149 445,00 zł brutto

(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć zł 00/100)

 

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).


2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

REM-BUD

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

100,00

Z.P.H.U. „SEKUTERSKA”
Elżbieta Sekuterska
ul. Jana Pawła II 21/3
64-730 Wieleń

84,71

Usługi Budowlano-Wykończeniowe
Roman Prywerek
ul. Bęglewska 10
64-730 Wieleń

83,43

NOW-BUD Usługi Remontowo-Budowlane
Grzegorz Nowak
ul. Sosnowa 10
64-700 Czarnków

81,69

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”
Mariusz Kądziołka
ul. Słowackiego 23
64-830 Margonin

68,39

 

  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 06.05.2014 r.Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki