Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » OBWIESZCZENIE - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Białej, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewid.: 1071/3, 1071/2, 1014/1.

Trzcianka, 05.07.2016 r.
 
RPI.6733.11.2016.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778/ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016, poz. 23/ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 23.06.2016 r. zostało wszczęte na wniosek
 
ZAKŁADU INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O, 
 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 
budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w Białej, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewid.: 1071/3, 1071/2, 1014/1.
 
Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 19.06.2016 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117, można zapoznać się  z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.
 
 
/-/ Burmistrz Trzcianki