Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia Radnych » Oświadczenia Radnych VII kadencji

Oświadczenia majątkowe Radnych 
Rady Miejskiej Trzcianki VII kadencji

stan na dzień 31 grudnia 2015 r.   

 Nazwisko i Imię  Plik .pdf

 Bala Wacław 

<<pobierz>>    

 Czarny Zygmunt Ryszard <<pobierz>>    
 Durejko Jadwiga

<<pobierz>>    

 Hałuszka Adrian

<<pobierz>>    

 Jaworski Aleksander <<pobierz>>    
 Jaworski Krzysztof Wojciech

<<pobierz>>    

 Joachimiak Edward  <<pobierz>>    

 Kilian Wincenty Seweryn

<<pobierz>>
 Łastowski Józef

<<pobierz>>   

 Łuczak Mariusz <<pobierz>>    
 Moszyński Andrzej Wojciech <<pobierz>>    
 Natkaniec Wiesław

<<pobierz>>      

 Opszańska Magdalena <<pobierz>>    
 Perski Witold Zbigniew <<pobierz>>    
 Prankiewicz Adam <<pobierz>>    
 Rogosz Czesław Jan <<pobierz>>    
 Starosta Piotr Tadeusz <<pobierz>>    
 Szukajło Robert <<pobierz>>    
 Tomczak Tomasz Michał <<pobierz>>    
 Walkowiak Łukasz Michał <<pobierz>>    
 Wilant Ryszard Taduesz <<pobierz>>    

 

Oświadczenia majątkowe Radnych 
Rady Miejskiej Trzcianki VII kadencji

stan na dzień 31 grudnia 2014 r.  

Na podstawie art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1375); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; Oświadczenia radnych przechowywane są przez okres 6 lat od daty ich złożenia.

 

Oświadczenia majątkowe Radnych 
Rady Miejskiej Trzcianki VII kadencji

w związku z objęciem mandatu radnego  

Na podstawie art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1375); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; Oświadczenia radnych przechowywane są przez okres 6 lat od daty ich złożenia.