Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2011

Rok 2011

Zarządzenia Burmistrza Trzcianki rok 2011

  Zarządzenia Burmistrza Trzcianki  rok 2011

 1. Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji
 2. Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na miejsko-gminne składowisko odpadów komunalnych w Trzciance
 3. Zarządzenie Nr 3/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 4. Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 155/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
 5. Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji bazy magazynowej obrony cywilnej gminy Trzcianka oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 6. Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
 7. Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 8. Zarządzenie Nr 8/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 9. Zarządzenie Nr 9/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
  na dzień 6 lutego 2011 r.

 10. Zarządzenie Nr 10/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 11. Zarządzenie Nr 11/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, z siedzibą w Trzciance
 12. Zarządzenie Nr 12/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, z siedzibą w Trzciance
 13. Zarządzenie Nr 13/11 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 14. Zarządzenie Nr 14/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14, z siedzibą w Rychliku
 15. Zarządzenie Nr 15/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych pojazdów i sprzętów silnikowych, używanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Trzcianka oraz sporządzania stosownej dokumentacji i nadzoru
 16. Zarządzenie Nr 16/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, z siedzibą w Trzciance
 17. Zarządzenie Nr 17/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 18. Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 19. Zarządzenie Nr 19/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 20. Zarządzenie Nr 20/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 21. Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 lutego 2011 roku  w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Trzcianki w edycji 2010
 22. Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2011
 23. Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 24. Zarządzenie Nr 24/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2011 rok
 25. Zarządzenie Nr 25/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok
 26. Zarządzenie Nr 26/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 27. Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 28. Zarządzenie Nr 28/11 Burmistrza  Trzcianki z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu gminy Trzcianka w 2011 roku
 29. Zarządzenie Nr 29/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 30. Zarządzenie Nr 30/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 31. Zarządzenie Nr 31/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciance
 32. Zarządzenie Nr 32/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 33. Zarządzenie Nr 33/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance
 34. Zarządzenie Nr 34/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
 35. Zarządzenie Nr 35/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok
 36. Zarządzenie Nr 36/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za 2010 rok
 37. Zarządzenie Nr 37/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Trzcianka
 38. Zarządzenie Nr 38/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2011 rok
 39. Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 40. Zarządzenie Nr 40/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 41. Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2011 Burmistrza Trzcianki z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 42. Zarządzenie Nr 42/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2011 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 43. Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Trzcianka z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie oraz wydzierżawianie nieruchomości gminnych
 44. Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości
 45. Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 46. Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
 47. Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2011
 48. Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 49. Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 50. Zarządzenie Nr 50/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 51. Zarządzenie Nr 51/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 52. Zarządzenie 52/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś” w 2011 roku
 53. Zarządzenie nr 53/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 54. Zarządzenie Nr 54/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 55. Zarządzenie Nr 55/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 56. Zarządzenie Nr 56/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok
 57. Zarządzenie Nr 57/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/11 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 58. Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku
 59. Zarządzenie Nr 59/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 60. Zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
 61. Zarządzenie Nr 61/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Trzcianka za 2010 rok
 62. Zarządzenie Nr 62/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2011 rok
 63. Zarządzenie Nr 63/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Barbary Kasprzak, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 64. Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Anny Gondek, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 65. Zarządzenie Nr 65/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Agnieszki Kwiatkowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 66. Zarządzenie Nr 66/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Jarosława Guźniczaka, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 67. Zarządzenie Nr 67/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Agnieszki Kapusty, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 68. Zarządzenie Nr 68/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Celiny Klińskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 69. Zarządzenie Nr 69/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Marzeny Jąder, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 70. Zarządzenie Nr 70/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej
 71. Zarządzenie Nr 71/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 72. Zarządzenie Nr 72/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie wysokości stawki bazowej czynszu obowiązującej na terenie Gminy Trzcianka
 73. Zarządzenie Nr 73/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 74. Zarządzenie nr 74/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu
 75. Zarządzenie Nr 75/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór banku udzielającego kredytu na finansowanie planowanego deficytu na 2011 roku
 76. Zarządzenie Nr 76/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2011
 77. Zarządzenie Nr 77/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok
 78. Zarządzenie Nr 78/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Trzcianka miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych - UWAGA - ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR 124/11
 79. Zarządzenie Nr 79/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 80. Zarządzenie Nr 80/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance
 81. Zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance
 82. Zarządzenie Nr 82/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy
 83. Zarządzenie Nr 83/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłękach
 84. Zarządzenie Nr 84/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance
 85. Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance
 86. Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance
 87. Zarządzenie Nr 87/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku
 88. Zarządzenie Nr 88/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance
 89. Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej w Trzciance
 90. Zarządzenie Nr 90/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy
 91. Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Przyłękach
 92. Zarządzenie Nr 92/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance
 93. Zarządzenie Nr 93/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance
 94. Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance
 95. Zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Siedlisku
 96. Zarządzenie nr 96/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno”
 97. Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego w budynkach i lokalach mieszkalnych zasobu gminy Trzcianka
 98. Zarządzenie nr 98/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej w Siedlisku” oraz na „Modernizację szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance”
 99. Zarządzenie Nr 99/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie odwołania Pani Beaty Stasińskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku
 100. Zarządzenie Nr 100/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku
 101. Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku
 102. Zarządzenie Nr 102/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 rok
 103. Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 104. Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 105. Zarządzenie Nr 105/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 106. Zarządzenie Nr 106/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance
 107. Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance
 108. Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance
 109. Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance
 110. Zarządzenie Nr 110/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Białej
 111. Zarządzenie Nr 111/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku
 112. Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej
 113. Zarządzenie Nr 113/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy
 114. Zarządzenie Nr 114/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłękach
 115. Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychliku
 116. Zarządzenie Nr 116/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku
 117. Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum w Siedlisku
 118. Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki
 119. Zarządzenie Nr 119/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 120. Zarządzenie Nr 120/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego powierzonego jednostkom budżetowym oraz powołania  komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Trzcianka na lata 2012 – 2014”
 121. Zarządzenie Nr 121/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 122. Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Trzcianka z dnia 14 września 2011 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. oraz określenia szczegółowego zakresu zadań tych osób
 123. Zarządzenie Nr 123/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 września 2011 roku w sprawie powołania I Zastępcy Burmistrza Trzcianki
 124. Zarządzenie Nr 124/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Trzcianka miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 125. Zarządzenie nr 125/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia zespołu do przeprowadzenia losowania publicznego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19
 126. Zarządzenie nr 126/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - UWAGA - ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR 127/11
 127. Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 128. Zarządzenie Nr 128/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 129. Zarządzenie Nr 129/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 127/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 130. Zarządzenie Nr 130/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok
 131. Zarządzenie Nr 131/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2011 rok
 132. Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 133. Zarządzenie Nr 133/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 134. Zarządzenie Nr 134/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 135. Zarządzenie Nr 135/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 października 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 136. Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok
 137. Zarządzenie Nr 137/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 października 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 138. Zarządzenie Nr 138/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 października 2011 roku w sprawie powołania II Zastępcy Burmistrza Trzcianki
 139. Zarządzenie Nr 139/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
 140. Zarządzenie Nr 140/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2012 rok”
 141. Zarządzenie Nr 141/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok
 142. Zarządzenie Nr 142/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka Trzcianka na lata 2011-2052
 143. Zarządzenie Nr 143/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór banku udzielającego kredytu na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance
 144. Zarządzenie Nr 144/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
 145. Zarządzenie Nr 145/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 146. Zarządzenie Nr 146/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 17/2001 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 października 2001r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 147. Zarządzenie Nr 147/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie nadania regulaminu organiza-cyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki
 148. Zarządzenie Nr 148/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 149. Zarządzenie Nr 149/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 150. Zarządzenie Nr 150/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 151. Zarządzenie Nr 151/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2012 - 2052
 152. Zarządzenie Nr 152/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok
 153. Zarządzenie Nr 153/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 154. Zarządzenie Nr 154/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Marzeny Felsmann, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 155. Zarządzenie  Nr 155/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2011 rok
 156. Zarządzenie Nr 156/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 157. Zarządzenie Nr 157 /11 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2011-2052
 158. Zarządzenie Nr 158/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie oraz wydzierżawianie nieruchomości gminnych
 159. Zarządzenie Nr 159/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu na ubezpieczenie majątku gminnego powierzonego jednostkom budżetowym oraz powołania  komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Trzcianka”
 160. Zarządzenie Nr 160/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 161. Zarządzenie Nr 161/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok
 162. Zarządzenie Nr 162/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/12 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 163. Zarządzenie Nr 163/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2011 rok
 164. Zarządzenie Nr 164/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2012 - 2052
 165. Zarządzenie Nr 165/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2011/2012
 166. Zarządzenie Nr 166/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 167. Zarządzenie Nr 167/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w zakresie utrzymania w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka
 168. Zarządzenie Nr 168/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 169. Zarządzenie Nr 169/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy Trzcianka
 170. Zarządzenie Nr 170/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
 171. Zarządzenie Nr 171/1 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2011-2052
 172. Zarządzenie Nr 172/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2011 rok
 173. Zarządzenie Nr 173/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu na obsługę bankową budżetu gminy Trzcianka
 174. Zarządzenie Nr 174/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania wyposażenia placu zabaw Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance
 175. Zarządzenie Nr 175/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania wyposażenia placu zabaw Szkole Podstawowej w Siedlisku
 176. Zarządzenie Nr 176/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania kamery monitorującej plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance
 177. Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 178. Zarządzenie Nr 178/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie nadania regulaminu organiza-cyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki
 179. Zarządzenie Nr 179/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (07/01/2011 13:34:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (07/01/2011 13:34:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (06/02/2012 16:36:35)