Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » unieważnione » PRZETARG - Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta Trzcianka » ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu

Trzcianka, dnia 19.12.2014 r.

RPI.271.32.2014.JSZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
”Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta Trzcianka”

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 907 z późn. zm/ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta Trzcianka”.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1, pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 907 z późn. zm/UzasadnienieCena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki