Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Dane z poprzednich kadencji » Uchwały » II kadencja

II kadencja

II kadencja

 

Uchwały II kadencji 1994 - 1998

 

VII Sesja Rady Miejskiej  27 października 1994   

Nr VIII/48/94    w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki


XI Sesja Rady Miejskiej  8 grudnia 1994    

Nr XI/59/94  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka


XIISesja Rady Miejskiej  29 grudnia 1994   

Nr XII/66/94  w sprawie utworzenia sołectwa Wrząca i zmiany uchwały Nr VI/46/90 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 26 października 1990 r. w sprawie podziału gminy na jednostki pomocnicze

Nr XII/79/94  w sprawie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkas.


XIV Sesja Rady Miejskiej  16 lutego 1995

Nr XIV/87/95  w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania, stanowiących własność Gminy Trzcianka         

Nr XIV/92/95  w sprawie zakazu przebywania psów i innych zwierząt na terenach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci


XVI Sesja Rady Miejskiej  27 kwietnia 1995 

Nr XVI/103/95  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wkonywania czynności spalania słomy i pozostałości roślinnych na polach

Nr XVI/106/95  w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/46/90 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 26 października 1990 r. w sprawie podziału gminy na jednostki pomocnicze


XXI Sesja Rady Miejskiej  31 sierpnia 1995 

Nr XXI/126/95  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Nr XXI/127/95  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Nr XXI/128/95  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Nr XXI/129/95  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Nr XXI/130/95  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Nr XXI/131/95  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Nr XXI/132/95  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej


XXX Sesja Rady Miejskiej  22 lutego 1996 

Nr XXX/184/96  w sprawie ustanowienia dnia 3 Marca świętem miejsko-gminnym


XXXII Sesja Rady Miejskiej  28 marca 1996 

Nr XXXII/191/96  w sprawie dokonania przekształcenia niektórych przedszkoli Gminy Trzcianka i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance

Nr XXXII/193/96  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzcianka


XXXV Sesja Rady Miejskiej  27 czerwca 1996 

Nr XXXV/224/96  w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka na obszarze wsi Wrząca

Załącznik 1

Nr XXXV/226/96  w sprawie nadania Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance imienia Kazimiery Iłłakowiczówny

Nr XXXV/227/96  w sprawie zmiany nazwy Muzeum im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance na Muzeum Ziemi Nadnoteckiej  im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance


XXXVI Sesja Rady Miejskiej  29 sierpnia 1996 

Nr XXXVI/235/96   w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14


XXXVII Sesja Rady Miejskiej  19 września 1996 

Nr XXXVII/243/96  w sprawie zasad używania hejnału, herbu, barw Gminy Trzcianka


XXXVIII Sesja Rady Miejskiej  24 października 1996 

Nr XXXVIII/250/96  w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


L Sesja Rady Miejskiej  28 czerwca 1997   

Nr L/327/97  w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki na działkach Nr ewid. 729/1 i 729/2 przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance

Załącznik


LII Sesja Rady Miejskiej  30 sierpnia 1997 

Nr LII/344/97  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów sołectw Gminy Trzcianka

Nr LII/346/97   w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie położonym między ul. Wieleńską a os. Fałata I.

Załącznik


LIII Sesja Rady Miejskiej  25 października 1997  

Nr LIII/353/97  w sprawie uznania za użytek ekologiczny fragmentów flory i fauny znajdujących się na terenie działania Nadleśnictwa Biała

Nr LIII/357/97  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/193/96 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzcianka


LIV Sesja Rady Miejskiej  27 listopada 1997 

Nr LIV/365/97  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Trzcianka-Śródmieście w rejonie ulic: Mickiewicza, Dąbrowskiego, Sikorskiego

Załącznik

Nr LIV/385/98  w sprawie uznania za użytek ekologiczny fragmentów flory i fauny znajdujących się na terenie działania Nadleśnictwa Trzcianka oraz fragment lasu stanowiącego własność Pana Andrzeja Kluczki zam. Runowo 5

Załącznik


LVIII Sesja Rady Miejskiej  12 marca 1998  

Nr LVIII/394/98  w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Trzcianka opłaty prolongacyjnej oraz ustalenia jej wysokości


 

wszystkie uchwały drugiej kadencji w formacie pdf ( 20 352 kb )

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)