Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2008

Zarządzenia Burmistrza Trzcianki rok 2008

  Zarządzenia Burmistrza Trzcianki  rok 2008

 1. Zarzadzenie nr 1/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 2. Zarządzenie nr 2/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 3. Zarządzenie nr 3/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 4. Zarządzenie nr 4/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2008
 5. Zarządzenie nr 5/08 w Burmistrza Trzcianki z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu gminy Trzcianka w 2008 roku
 6. Zarządzenie nr 6/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 7. Zarządzenie nr 7/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2008
 8. Zarządzenie nr 8/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości
 9. Zarządzenie nr 9/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 10. Zarządzenie nr 10/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości użytkownikom wieczystym
 11. Zarządzenie nr 11/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią ścieków na ul. Gorzowskiej w Trzciance"
 12. Zarządzenie nr 12/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 13. Zarządzenie nr 13/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 14. Zarządzenie nr 14/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na "Budowę sieci kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej i os. Modrzewiowym w Trzciance"
 15. Zarządzenie nr 15/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 16. Zarządzenie nr 16/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 17. Zarządzenie nr 17/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 18. Zarządzenie nr 18/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przekazania w użytkowanie mienia gminnego sołectwu Pokrzywno
 19. Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przekazania w użytkowanie mienia gminnego sołectwu Stobno
 20. Zarządzenie nr 20/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 21. Zarządzenie nr 21/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 22. Zarządzenie nr 22/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 23. Zarządzenie nr 23/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 24. Zarządzenie nr 24/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2008
 25. Zarządzenie nr 25/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości
 26. Zarzadzenie nr 26/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2008
 27. Zarzadzenie nr 27/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 28. Zarządzenie nr 28/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 29. Zarzadzenie nr 29/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 30. Zarzadzenie nr 30/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Trzcianki w edycji 2007
 31. Zarzadzenie nr 31/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2008
 32. Zarządzenie nr 32/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 33. Zarządzenie nr 33/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 34. Zarządzenie nr 34/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2008
 35. Zarządzenie nr 35/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca pokładne na cmentarzach gminnych
 36. Zarządzenie nr 36/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2008
 37. Zarządzenie nr 37/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instyucji kultury za 2007 rok
 38. Zarządzenie nr 38/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychliku
 39. Zarządzenie nr 39/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2008
 40. Zarządzenie nr 40/80 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
 41. Zarządzenie nr 41/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2008
 42. Zarządzenie nr 42/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 43. Zarządzenie nr 43/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości użytkownikom wieczystym
 44. Zarządzenie nr 44/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 45. Zarządzenie nr 45/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
 46. Zarządzenie nr 46/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie usług geodezyjnych
 47. Zarządzenie nr 47/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 48. Zarządzenie nr 48/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie rozwiązania użytkowania
 49. Zarządzenie nr 49/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/07 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/08 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzcianka
 50. Zarządzenie nr 50/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 51. Zarządzenie nr 51/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2008
 52. Zarządzenie nr 52/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 53. Zarządzenie nr 53/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 54. Zarządzenie nr 54/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 55. Zarządzenie nr 55/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 56. Zarządzenie nr 56/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 57. Zarządzenie nr 57/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
 58. Zarządzenie nr 58/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie otwartego konkuru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
 59. Zarządzenie nr 59/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzemieślniczej w Trzciance"
 60. Zarządzenie nr 60/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2008
 61. Zarządzenie nr 61/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/04 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki
 62. Zarządzenie nr 62/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości
 63. Zarządzenie nr 63/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 64. Zarządzenie nr 64/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
  • załączniki dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Trzcianki
  • uzasadnienie
 65. Zarządzenie nr 65/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
  • załączniki dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Trzcianki
  • uzasadnienie
 66. Zarządzenie nr 66/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
  • załączniki dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Trzcianki
  • uzasadnienie
 67. Zarządzenie nr 67/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 68. Zarządzenie nr 68/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychliku
 69. Zarządzenie nr 69/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychliku
 70. Zarządzenie nr 70/08 BurmistrzaTrzcianki z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2008
 71. Zarządzenie nr 71/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 czerwca w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2008
 72. Zarządzenie nr 72/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 73. Zarządzenie nr 73/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 74. Zarządzenie nr 74/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2008
 75. Zarządzenie nr 75/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzcianckiego Domu Kultury za rok 2007
 76. Zarządzenie nr 76/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance za rok 2007
 77. Zarządzenie nr 77/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance za rok 2007
 78. Zarządzenie nr 78/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 79. Zarządzenie nr 79/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 80. Zarządzenie nr 80/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2008
 81. Zarządzenie nr 81/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2008
 82. Zarządzenie nr 82/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organy finansowego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2008
 83. Zarządzenie nr 83/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu gminy Trzcianka w 2008 roku
 84. Zarządzenie nr 84/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Trzcianki
 85. Zarządzenie nr 85/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 86. Zarządzenie nr 86/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 87. Zarządzenie nr 87/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 88. Zarządzenie nr 88/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 89. Zarządzenie nr 89/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 90. Zarządzenie nr 90/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 91. Zarządzenie nr 91/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości
 92. Zarządzenie nr 92/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance
 93. Zarządzenie nr 93/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej na "Budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ul. Broniewskiego w Trzciance"
 94. Zarządzenie nr 94/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetragowej na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Runowo - Rudka
 95. Zarządzenie nr 95/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Trzciance
 96. Zarządzenie nr 96/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Trzciance
 97. Zarządzenie nr 97/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Trzciance
 98. Zarządzenie nr 98/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Trzciance
 99. Zarządzenie nr 99/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Białej
 100. Zarządzenie nr 100/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Siedlisku
 101. Zarządzenie nr 101/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej
 102. Zarządzenie nr 102/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy
 103. Zarządzenie nr 103/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłękach
 104. Zarządzenie nr 104/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychliku
 105. Zarządzenie nr 105/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku
 106. Zarządzenie nr 106/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum w Siedlisku
 107. Zarządzenie nr 107/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej na "Budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy ul. Chopina w Trzciance"
 108. Zarządzenie nr 108/08 BurmistrzaTrzcianki z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008 roku
 109. Zarządzenie nr 109/08 Burmistrza  Trzcianki z  dnia  29 sierpnia  2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 110. Zarządzenie nr 110/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 111. Zarządzenie Nr 111/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 112. Zarządzenie nr 112/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wysokości stawki bazowej czynszu obowiązującej na terenie Gminy Trzcianka
 113. Zarządzenie nr 113/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2008 roku w sprawie powołania Komendanta Straży Miejskiej Trzcianki
 114. Zarządzenie nr 114/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 września 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomosci
 115. Zarządzenie nr 115/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 września 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 116. Zarządzenie nr 116/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 września 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” Sp. z o.o. w Trzciance, reprezentującego gminę Trzcianka
 117. Zarządzenie nr 117/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Siedlisko – Nowa Wieś”
 118. Zarządzenie nr 118/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2008
 119. Zarządzenie nr 119/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 września 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 120. Zarządzenie nr 120/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 września 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na "Budowę sieci oświetleniowej przy ul. Gorzowskiej".
 121. Zarządzenie nr 121/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 września 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 122. Zarządzenie nr 122/08 Burmistrza Trzcianki z dnia18 września 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 123. Zarządzenie nr 123/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 października 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 124. Zarządzenie nr 124/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 października 2008 roku w sprawie przekazania w użytkowanie mienia gminnego sołectwu Runowo
 125. Zarządzenie nr 125/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
 126. Zarządzenie nr 126/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 października 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 127. Zarządzenie nr 127/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 października 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Dostawę latarń oświetleniowych stylizowanych dla Gminy Trzcianka”
 128. Zarządzenie nr 128/08 Burmistrza  Trzcianki z dnia 20 października 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2008
 129. Zarządzenie nr 129/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 130. Zarządzenie nr 130/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 131. Zarządzenie nr 131/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Dostawę urządzeń do podświetlenia Ratusza w Trzciance”
 132. Zarządzenie nr 132/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Wymianę słupów oświetleniowych i podświetlenie Ratusza w Trzciance”
 133. Zarządzenie nr 133/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 134. Zarządzenie nr 134/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 135. Zarządzenie nr 135/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 października  2008 roku w sprawie określenia prognozy kwoty długu gminy Trzcianka w latach 2008 - 2013
 136. Zarządzenie nr 136/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2008
 137. Zarządzenie nr 137/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 138. Zarządzenie Nr 138/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Trzcianka na rok 2009
 139. Zarządzenie nr 139/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 140. Zarządzenie nr 140/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka
 141. Zarządzenie nr 141/08 Burmistrza  Trzcianki z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2008
 142. Zarządzenie nr 142/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Agnieszki Łaszkiewicz - Klauza, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 143. Zarządzenie nr 143/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia gminy Trzcianka na lata 2009-2011
 144. Zarządzenie nr 144/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka
 145. Zarządzenie Nr 145/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w zakresie oczyszczania ulic miasta Trzcianki
 146. Zarządzenie nr 146/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w zakresie usługi selektywnej zbiórki odpadów
 147. Zarządzenie nr 147/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 148. Zarządzenie nr 148/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla ofert złożonych przez stowarzyszenia oraz inne podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2008
 149. Zarządzenie nr 149/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
 150. Zarządzenie nr 150/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie określenia prognozy kwoty długu gminy Trzcianka w latach 2008 - 2013
 151. Zarządzenie nr 151/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.950.000,00 zł na sfinansowanie przebudowy dróg i chodników w Trzciance
 152. Zarządzenie nr 152/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na miejsko-gminne składowisko odpadów komunalnych w Trzciance
 153. Zarządzenie nr 153/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2008
 154. Zarządzenie nr 154/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2008
 155. Zarządzenie nr 155/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Pokrzywno
 156. Zarządzenie nr 156/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/09 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcianka
 157. Zarządzenie nr 157/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji bazy magazynowej obrony cywilnej Gminy Trzcianka oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 158. Zarządzenie nr 158/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 159. Zarządzenie nr 159/08 Burmistrza  Trzcianki z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego na rok 2008
 160. Zarządzenie nr 160/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 19  grudnia  2008 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych dla Urzędu Miejskiego Trzcianki jako jednostki samorządu terytorialnego
 161. Zarządzenie nr 161/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2008
 162. Zarządzenie Nr 162/08 Burmistrza  Trzcianki z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Trzcianka jako organu finansowego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2008
 163. Zarządzenie Nr 163/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania wyposażenia placu zabaw Gminnemu Przedszkolu Publicznemu nr 1 w Trzciance
 164. Zarządzenie Nr 164/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania wyposażenia placu zabaw Gminnemu Przedszkolu Publicznemu nr 2 w Trzciance
 165. Zarządzenie Nr 165/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie  przekazania wyposażenia placu zabaw Gminnemu Przedszkolu Publicznemu nr 3 w Trzciance
 166. Zarządzenie Nr 166/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania wyposażenia placu zabaw Gminnemu Przedszkolu Publicznemu nr 4 w Trzciance
 167. Zarządzenie Nr 167/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie  przekazania wyposażenia placu zabaw Szkole Podstawowej w Rychliku
 168. Zarządzenie Nr 168/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie  przekazania wyposażenia placu zabaw Gminnemu Przedszkolu Publicznemu w Siedlisku
 169. Zarządzenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (10/01/2008 11:29:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (19/01/2010 12:25:24)