Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Dane z poprzednich kadencji » Uchwały » IV kadencja

IV kadencja

IV kadencja

Uchwały IV kadencji.

 

Sesja Nr LVIII

 

Sesja Nr LVII

 

 

Sesja Nr LVI

 

Sesja Nr LV

 1. Uchwała nr LV/364/06 z dnia 08.08.2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki

Sesja Nr LIV

Sesja Nr LIII

Sesja Nr LII

 1. Uchwała Nr LII/342/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2006 i uchwały Nr XLVII/326/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na rok 2006        zal1

 2. Uchwała Nr LII/343/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 3. Uchwała Nr LII/344/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

 4. Uchwała Nr LII/345/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Fabrycznej w Trzciance.

 5. Uchwała Nr LII/346/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu wykonanie przebudowy ulicy Dąbrowskiego w Trzciance.

 6. Uchwała Nr LII/347/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Wieleńskiej w Trzciance.

 7. Uchwała Nr LII/348/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/136/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 - 2006         zal1

 8. Uchwała Nr LII/349/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 9. Uchwała Nr LII/350/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie własności nieruchomości

 10. Uchwała Nr LII/351/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wniesienia przez gminę Trzcianka wkładu niepieniężnego na rzecz Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka z o.o. w Trzciance     zal1

Sesja Nr LI

 1. Uchwała nr LI/341/06 z dnia 27.04.2006 r. w sprawie absolutorium

Sesja Nr L

 1. Uchwała nr L/336/06 z dnia 13.04.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2006 rok      zal1

 2. Uchwała nr L/337/06 z dnia 13.04.2006 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Trzcianki do zaciągania zobowiązań na 2007 rok

 3. Uchwała nr L/338/06 z dnia 13.04.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka

 4. Uchwała nr L/339/06 z dnia 13.04.2006 r. w sprawie wniesienia przez gminę Trzcianka wkładu niepieniężnego na rzecz Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka z o.o. w Trzciance     zal1

 5. Uchwała nr L/340/06 z dnia 13.04.2006 r. w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim przy realizacji zadań własnych gminy Trzcianka z zakresu kultury fizycznej      zal1         zal2


Sesja Nr XLIX

 1. Uchwała nr XLIX/327/06 z dnia 16.03.2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2006 rok ....... zal1
 2. Uchwała nr XLIX/328/06 z dnia 16.03.2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami   .....  zal 1
 3.  Uchwała nr XLIX/329/06 z dnia 16.03.2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/298/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 października 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka i nadania jej statutu
 4. Uchwała nr XLIX/330/06 z dnia 16.03.2006 w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Trzcianka
 5. Uchwała nr XLIX/331/06 z dnia 16.03.2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 6. Uchwała nr XLIX/332/06 z dnia 16.03.2006 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2010..........zal1  ............zal2
 7. Uchwała nr XLIX/333/06 z dnia 16.03.2006 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej Trzcianki
 8. Uchwała nr XLIX/334/06 z dnia 16.03.2006 w sprawie porozumienia z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim
 9. Uchwała nr XLIX/335/06 z dnia 16.03.2006 w sprawie ustalenia dla gminy Trzcianka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 


Sesja Nr XLVII


Sesja Nr XLVI

 1. Uchwała nr XLVI/315/05 z dnia 29.12.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2005 r.------------------zal1
 2. Uchwała nr XLVI/316/05 z dnia 29.12.2005 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2005 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 3. Uchwała nr XLVI/317/05 z dnia 29.12.2005 w sprawie zasad administrowania i eksploatacji Hali Widowiskowo - Sportowej w Trzciance-------------------zal1
 4. Uchwała nr XLVI/318/05 z dnia 29.12.2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie gminy Trzcianka
 5. Uchwała nr XLVI/319/05 z dnia 29.12.2005 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
 6. Uchwała nr XLVI/320/05 z dnia 29.12.2005 w sprawie zamiany nieruchomości i objęcia udziałów w spółce oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
 7. Uchwała nr XLVI/321/05z dnia 29.12.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki

Sesja Nr XLV

 


 

XLIV sesja Rady Miejskiej Trzcianki

 


 

     XLII sesja Rady Miejskiej Trzcianki


 

XLI sesja Rady Miejskiej Trzcianki

 1. Nr XLI/281/05 z dnia 25.08.2005r.

 

 XL sesja Rady Miejskiej Trzcianki

 1. Nr XL/274/05 z dnia 7.07.2005r

 

 XXXIX sesja Rady Miejskiej Trzcianki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)