Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświata » Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

                                         
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wł.Broniewskiego
w Trzciance
                                                                                          
   adres: ul. Chopina 36, 64 – 980 Trzcianka
        telefon/fax: (067) 216-30-19      
        strona internetowa:
http://www.sp2.trzcianka.com.pl/      
        e-mail: 
sp2wT@interia.pl   

                 
            Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego jest szkołą publiczną
 

   

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2:
 
Dyrektor - mgr Rafał Kwiatkowski
Wicedyrektor - mgr Wioletta Pelka

Czas pracy szkoły 630-1530
- sekretariat 700-1500
- pedagog szkolny:
 

 Poniedziałek

 Wtorek

Środa  

 Czwartek

Piątek 

 7:30 - 11:30

8:00-14.30 

  7:30 -14:00

  9:00-11:30

 7:30 - 13:30

- psycholog szkolny  : wtorek 8:00-10:30 ,czwartek: 12:00-14:30

- świetlica szkolna  : poniedziałek- piątek 6.30-16.00                        

 -biblioteka : poniedziałek - piątek 8:00-14.00

- gabinet lekarski: poniedziałek-piątek 7:00-15:00

- dyżury dyrekcji:

 

            Dyrektor                            

 mgr Rafał Kwiatkowski

      Wicedyrektor               

 mgr Wioletta Pelka

 Poniedziałek

 

w czasie pobytu na terenie szkoły

7.45-15.00

 Wtorek

w czasie pobytu na terenie szkoły

  7.45-16.00

 Środa

 

           w czasie pobytu na terenie szkoły               

 

8.00-13.00

 Czwartek

 

w czasie pobytu na terenie szkoły
8.00-15.00

 Piątek

 w czasie pobytu na terenie szkoły    

8.00-13.00  

Organizacja Szkoły Podstawowej nr 2 opiera się na aktach prawnych:
 • ogólnych
 • Ustawy o systemie oświaty
 • Karty Nauczyciela
oraz rozporządzeniach wynikających z tych ustaw wewnątrzszkolnych:
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 2 
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 • Szkolny Program Wychowania 
 • Szkolny Program Profilaktyki 
 • Kodeks Wewnętrznego Życia Szkoły
oraz regulaminach:
 • Regulamin Działania Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Działania Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin Działania Rady Rodziców
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin Przyznawania Dodatków Motywacyjnych
 • Regulamin Wynagradzania

 

Prowadzone rejestry i ewidencje w Szkole Podstawowej nr 2:

 • rejesty:
- legitymacji szkolnych
- druków ścisłego zarachowania
- pieczęci szkolnych
- wydawanych zaświadczeń
- absencji lekarskichpracowników
- legitymacji kolejowych dla nauczycieli
- książeczek zdrowia dla pracowników
- korespondencji szkolnej
- akt osobowych pracowników
- delegacji służbowych
- komunikatów i zarządzeń dyrektora
- kart rowerowych
- wypadków uczniów
- chorób zawodowych
- skarg i wniosków
 • księgi: 
- ewidencji uczniów
- ewidencji dzieci
- kontroli
- inwentarzowe

                                                                                                                                                    
Dokumenty do pobrania:
- Statut
Oświadczenia:
- oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły:
1 

Archiwum:

- oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły: 1 

  Ogłoszenia :

1. Konkurs na wynajęcie lokalu do świadczenia usług medycznych z zakresu higieny szkolnej

  - ogłoszenie o konkursie

  - regulamin konkursu zał. nr 1

 - wykaz sprzętu zał. nr 2

 - formularz ofertowy zał. nr 3

  2. Konkurs na wynajęcie lokalu do prowadzenia stołówki szkolnej

   - ogłoszenie o konkursie

   - regulamin konkursu

  - zestawienie pomieszczeń stołówki szkolnej zał. nr 1

  - zestawienie sprzętu w stołówce zał. nr 2

  - formularz ofertowy zał. nr 3