Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przeprowadzone kontrole » Kontrola Rad Nadzorczych- Spółki Gminne

Kontrola Rad Nadzorczych- Spółki Gminne

Protokół nr 22/07

z przeprowadzonej kontroli  pn. „Sprawdzenie zgodności z postanowieniami kodeksu handlowego i statutu spółek składów osobowych rad nadzorczych w spółkach Gminy ”.

Temat kontroli:„Sprawdzenie zgodności z postanowieniami kodeksu handlowego i statutu spółek składów osobowych rad nadzorczych w spółkach Gminy ”. Termin przeprowadzonej kontroli: 15 listopada 2007 r.; 13 grudnia 2007 r. Materiały analizowane przez komisję:Kodeks handlowy, statuty spółek gminnych.  Uchwały o powołaniu członków rad nadzorczych w spółkach gminnych za lata 2003,2004,2005.Opinie prawne oraz wyjaśnienia ustne radcy prawnego urzędu.   Po przeanalizowaniu  otrzymanych materiałów komisja stwierdza: Wszystkie jednoosobowe spółki z o.o. Skarbu Gminy posiadają organy kontrolne w postaci Rady Nadzorczej. Kadencja Rad Nadzorczych trwa trzy lata.Od 06 grudnia 2004 r. obowiązuje warunek posiadania uprawnień do zasiadania w składzie rady nadzorczej spółek.Spółka z o.o.  OSiR:od 21 lutego 2007 r. do 01 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza spółki działała       w dwuosobowym składzie,powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Szutkowskiego dokonano przed uzyskaniem przez niego uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek,od 01 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza działa w składzie Danuta Ciesielska, Bożena Niedźwiecka, Wojciech Szutkowski.   Powyższe przyjęto w głosowaniu: za 6 , wstrzymało się 2 . Głosowało 8  radnych.         4.   Spółka z o.o. TTBS:od 21 lutego 2007 r. do 13 listopada 2007 r. Rada Nadzorcza spółki działała       w dwuosobowym składzie,od 13 listopada 2007 r. Rada Nadzorcza działa w składzie Artur Powchowicz, Bożena Niedźwiecka, Piotr Birula. Powyższe przyjęto w głosowaniu: za 6, wstrzymało się 2. Głosowało 8 radnych.       5.  Spółka z o.o. ZIK:od 06 grudnia 2004 r. członkiem Rady Nadzorczej jest Pan Zbigniew Chojnacki, który nie posiada uprawnień do  zasiadania w składzie rady,powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Artura Powchowicza dokonano przed uzyskaniem przez niego uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek,od 16 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza działa w składzie Artur Powchowicz, Wojciech Szutkowski, Zbigniew Chojnacki.  Powyższe przyjęto w głosowaniu: za 6 , wstrzymało się 2 . Głosowało  8 radnych. Komisja oczekuje wyjaśnienia powyższych nieprawidłowości ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Burmistrza, co do prawomocności decyzji Rady Nadzorczej Spółki OSiR i TTBS, działających w dwuosobowym składzie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki .   Burmistrz Trzcianki                                                        

   Podpisy Komisji :     

Paweł Kolendowicz  .................................  

Maria Fidos ...............................................      

Marian Dużyja ........................................... 

Michał Dorocki........................................... 

Jadwiga Durejko ........................................

Edward Jurys.............................................. 

Jan Kłundukowski ......................................

Jadwiga Pokaczajło ....................................               

 Trzcianka, dnia 13 grudnia 2007 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (06/03/2008 10:53:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (06/03/2008 10:53:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (06/03/2008 10:56:02)