Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » Obwieszczenie - budowa remizy OSP w obrębie geodezyjnym Siedlisko, gmina Trzcianka,na działce o nr. ewid.: 319/1

Trzcianka, 20.07.2016 r.
 
RPI.6733.13.2016.SK


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 18.07.2016 r. zostało wszczęte w ramach 
 
INWESTYCJI WŁASNEJ GMINY TRZCIANKA
 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 
budowie remizy OSP  w obrębie geodezyjnym Siedlisko, gmina Trzcianka,na działce o nr. ewid.: 319/1.
 
Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 03.08.2016 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen.W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

/ Burmistrz Trzcianki/