Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » INFORMACJE » OBWIESZCZENIE - Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości Program Ochrony Środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzc

Trzcianka, dnia 04.05.2016 r.
ROL.6220.1.2016.AMA
OBWIESZCZENIE


W związku z art. 17 I art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości Program Ochrony Środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024.
Program wraz z Prognozą dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki lub w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7 w Trzciance, pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

UWAGA! Wnioski i uwagi należy składać do dnia 25 maja 2016 roku.

Wnioski i uwagi można składać:
drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: rolnictwo@trzcianka.pl lub jkowalski@trzcianka.pl
w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
 
 
 
 
 
Prognozę Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024
1. BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki
3. www.eko.trzcianka.pl