Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Karty informacyjne » 2015

Numer 
karty

Nazwa dokumentu 

 Data dokumentu

Rodzaj dokumentu 

 Temat dokumentu

 Obszar, 
którego 
dokument 
dotyczy

 1

12.02.2015

Wnioski
o wydanie decyzji 

Inne 

Województwo Wielkopolskie
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Gmina Trzcianka  

 2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach nr o nr ewidencyjnym 548 i 1071/1 obręb Biała

 16.03.2015 

Postanowienie

Inne

Województwo Wielkopolskie

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 

Miasto Trzcianka

3

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach nr o nr ewidencyjnym 548 i 1071/1 obręb Biała  27.03.2015  Decyzja  Inne

 Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka 

     
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/25, 303/2, 305/4, 303/1, 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19 i 311/15 obręb Trzcianka  28.03.2015   Wniosek o wydanie decyzji  Inne Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka  
 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała  17.04.2015   Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
 6  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 265 (obręb 0001) w miejscowości Biała, Gmina Trzcianka  30.04.2015 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Wrząca i Biała gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/43, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/90, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1 i 7331/3 obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała   15.05.2015  Wniosek o zmianę decyzji  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka 
 20.05.2015  Wniosek o wydanie decyzji decyzji  Inne Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka  
 Budowa rurociągu o śr. 250 mm regulującego poziom wody w jeziorze Moczytko, na działkach o nr ewidencyjnych 210/1, 210/5, 202, 201, 198 obręb Biała  20.05.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
 10  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 265 (obręb 0001) w miejscowości Biała, gmina Trzcianka  03.06.2015  Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
 11 Instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach o nr ewidencyjnych 3208/23 i 3209 obręb Trzcianka    01.03.2015  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
12   Budowa ziemnych stawów (zbiorników) do retencjonowania wody na działkach nr ewidencyjny 360 i 387 obręb Stobno, gm. Trzcianka 10.06.2015    Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Wrząca i Biała, gm. Trzcianka, na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17/42, 17/43, 17/70, 17/71, 17/75, 17/76, 17/78, 17/79, 17/80, 23, 24, 25, 26/4, 7329, 7330/1, 7331/3, obręb Wrząca oraz na działkach o nr ewidencyjnych 548 i 1071/1 obręb Biała   18.06.2015   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Inne    Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
14  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ewidencyjny 265 (obręb 0001) w miejscowości Biała, gm. Trzcianka    22.06.2015  Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
15  Budowa hali produkcyjnej w obrębie istniejącego zakładu Gummi-Welz Polen Sp. z o.o. w Trzciance, na działkach nr ewidencyjny 3089/1 i 3089/3 obręb Trzcianka    01.07.2015  Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
16   Tłocznia oleju rydzowego na działce nr ewidencyjny 545 obręb Przyłęki 01.07.2015  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne    Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
 17 Budowa Małej Elektrowni Wodnej przy jazie Nowe, na rzece Noteć, na działkach o nr ewidencyjnych 672/2 i 765/2 obręb Stobno, gm. Trzcianka    15.07.2015  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
18  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 280/1, 280/2 i 280/3 obręb Łomnica, gm. Trzcianka   16.07.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka 
 19  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 265 (0001) w miejscowości Biała, gm. Trzcianka  16.07.2015  Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka  
20   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta  Trzcianka w rejonie ulicy Reymonta na działkach o nr ewidencyjnych  3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 30-5/4, 303/1, 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10  31.07.2015 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  Inne    Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka  
 21 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ewidencyjny 265 (0001) w miejscowości Biała, gmina Trzcianka  13.08.2015  Decyzja przenosząca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na inny podmiot Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka   
22  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach o nr ewidencyjnych 280/1, 280/2 i 280/3 obręb Łomnica   13.08.2015  Postanowienie w sprawie braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka   
 23 Budowa hali produkcyjnej w obrębie istniejącego zakładu Gummi-Welz Polen Sp. z o.o. w Trzciance, na działkach nr ewidencyjny 3089/1 i 3089/3 obręb Trzcianka    17.08.2015 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
 24 Budowa tłoczni oleju rydzowego na działce nr ewidencyjny 545 obręb Przyłęki   19.08.2015 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka   
25   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianka w rejonie ulicy Reymonta, na działkach o nr ewidencyjnych 3546, 311/9, 310/28, 306, 309/26, 309/27, 303/2, 305/4, 303/1, 305/5, 305/1, 302/1, 305/6, 305/3, 310/1, 885, 312/1, 909/11, 909/5, 913, 3465/2, 3531, 310/32, 311/11, 3544, 311/13, 3543, 310/11, 3539, 3545, 309/15, 310/33, 309/19, 311/15 i 162/10 obręb Trzcianka  26.08.2015  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
26  Budowa Małej Elektrowni Wodnej przy jazie Nowe, na rzece Noteci, na działkach o nr ewidencyjny 672/2 i 765//2 obręb Stobno   27.08.2015  Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka
27  Budowa ziemnego stawu retencyjnego o pow. 1,17 ha, na działce nr ewidencyjny 199/19 obręb Dłużewo  27.08.2015  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka 
 28  Budowa tłoczni oleju rydzowego na działce nr ewidencyjny 545 obręb Przyłęki  31.08.2015 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka 
 

29

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 Mwp wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na części działki nr ewidencyjny 2198 obręb Trzcianka   01.09.2015   Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka  
30  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 280/1, 280/2 i 280/3 obręb Łomnica    07.09.2015  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka 
 31  Budowa zbiornika wodnego na działkach o nr ewidencyjnych 48, 49/2, 49/3 obręb Straduń  15.09.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianeck Miasto Trzcianka 
 32 Przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka na działkach o nr ewidencyjnych 4, 6, 9, 12, 18/1, 20/1, 7, 20/2, 10, 11, 8, 19, 13/3 obręb Trzcianka oraz na działkach o nr ewidencyjnych 65, 78/3, 79/4, 473, 79/8, 71/1, 206, 76/2, 78/1, 478, 479, 480, 164/9, 165/5, 165/7, 71/2, 72/4 obręb Straduń    16.09.2015   Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka  
33  Rozbudowa istniejącej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance, na działkach o nr ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33 obręb Trzcianka    21.09.2015  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka 
 34  Budowa Małej Elektrowni Wodnej przy jazie Nowe, na rzece Noteć, na działkach nr ewidencyjny 672/2 i 765/2 obręb Stobno 23.09.2015   Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka  
 35 Budowa rurociągu o śr. 250 mm regulującego poziom wody w jeziorze Moczytko, na działkach o nr ewidencyjnych 210/1, 210/5, 202, 201, 198 obręb Biala  07.10.2015   Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskowych Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka  
 36 Budowa ziemnych stawów (zbiorników) do retencjonowania wody na działkach o nr ewidencyjnych 360 i 397 obręb Stobno, gm. Trzcianka  08.10.2015   Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskowych Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka  
 37 Instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach o nr ewidencyjnych 3208/23 i 3209 obręb Trzcianka    27.10.2015 Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Inne    Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka  
 38  Budowa ziemnych stawów (zbiorników) do retencjoniowania wody na działkach nr ewidencyjny 360 i 387 obręb Stobno, gm. Trzcianka     28.10.2015   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka 
 39  Przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka na działkach o nr ewidencyjnych: 4, 6, 9, 12, 18/1, 20/1, 7, 20/2, 10, 11, 8, 19, 13/3 obręb Trzcianka oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 65, 78/3, 79/4, 473, 79/8, 71/1, 206, 76/2, 78/1, 478, 479, 480, 164/9, 165/5, 165/7, 71/2, 72/4 obręb Straduń 30.10.2015   Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka
 40 Budowa ziemnego stawu retencyjnego o powierzchni 1,17 ha na działce nr ewidencyjny 199/19 obręb Dłużewo  10.11.2015   Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka
 41 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 Mwp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewidencyjny 2198 obręb Trzcianka    12.11.2015  Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka
 42 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 280/1, 280/2 i 280/3 obręb Łomnica    13.11.2015 Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka
 43  Budowa zbiornika wodnego na działkach o numerach ewidencyjnych 48, 49/2, 49/3 obręb Straduń 18.11.2015   Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka
 44 Przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka na działkach o nr ewidencyjnych: 4, 6, 9, 12, 18/1, 20/1, 7, 20/2, 10, 11, 8, 19, 13/3 obręb Trzcianka oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 65, 78/3, 79/4, 473, 79/8, 71/1, 206, 76/2, 78/1, 478, 479, 480, 164/9, 165/5, 165/7, 71/2, 72/4 obręb Straduń 20.11.2015   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka
 45  Budowa ziemnego stawu retencyjnego o powierzchni 1,17 ha na działce nr ewidencyjny 199/19 obręb Dłużewo 24.11.2015   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka
 46 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, na działce nr ewidencyjny 166/6 obręb Przyłęki   24.11.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Inne    Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka
47   Termomodrenizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychliku wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, na działce nr ewidencyjny 36/1 obręb Rychlik 24.11.2015   Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka
 48  Budowa instalacji fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3209 i 3208/23 obręb Trzcianka 27.11.2015   Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka 
 
 49     Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1MW, na działce nr ewidencyjny 2193/2 obręb Trzcianka  30.11.2015  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Inne Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka  
 50  Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewidencyjny 2198 obręb Trzcianka  02.12.2015  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka 
 51  Budowa zbiornika wodnego na działkach o nr ewidencyjnych 48, 49/2, 49/3 obręb Straduń  08.12.2015  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Inne   Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka 
 52  Rozbudowa fermy drobiu położonej na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca, o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego  15.12.2015  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Inne    Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka 
 53  Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1MW na działce nr ewidencyjny 2193/2 obręb Trzcianka  28.12.2015  Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  Inne  Województwo Wielkopolskie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Miasto Trzcianka