Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych » INFORMACJA oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela

 

 
Trzcianka, 07.09.2016 r.INFORMACJABurmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, z siedzibą w Trzciance, ul. Żeromskiego 39, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). 
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 14 wrzesnia 2016 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl