Wyszukiwarka:

Trzcianka, 3 marca 2016 r.

RPI.271.4.2016.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację poddasza w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki, na pomieszczenia biurowe”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

Cena oferty – 136 080,32 zł brutto.

(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt zł 32/100)

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 5 lat


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.


    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

100,00


2.


F.U.H. WAR-BUD

ul. Malepszego 10/26

64-800 Chodzież

88,72

3.

REM-BUD

Henryk Grzymski

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

84,48

4.

RED-BUD P.R.B.

Inż. Andrzej Piotrowski

ul. Zagrodnicza 31

61-654 Poznań

82,53

5.

KONSBET FB

Józef Goszczyński

ul. Fabryczna 5

64-920 Piła

78,00

6.

STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6

64-730 Wieleń

75,75

7.

Usługi Ogólnobudowlane

Andrzej Cieślik

ul. K. Libelta 23/4

62-130 Gółańcz

72,46

8.

Mirtech Sp. z o.o.

Sarbka 2

64-700 Czarnków

71,10  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 08 .03.2016 r.

Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki