Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » OBWIESZCZENIE - budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w Trzciance, na działkach o nr ewid.: 2063/3 i 2110/1

RPI.6733.9.2016.SK


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 08.08.2016 r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dla:
 
Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z.o.o
 
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 
budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w Trzciance, na działkach o nr ewid.: 2063/3 i 2110/1
 
Z treścią w/w. decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 212.


BURMISTRZ TRZCIANKI