Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Przebudowa nawierzchni ul. Żwirowej w Trzciance » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni ul. Żwirowej w Trzciance

Trzcianka, 25.11.2014 r.

RPI.271.29.2014.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa nawierzchni ul. Żwirowej w Trzciance”.


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 228 780,00 zł brutto.

(słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł 00/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

100,00


2.


F.H.U. Idalia Jaworska

ul. Tetmajera 15

64-980 Trzcianka

93,95

3.

Zakład Instalacyjno – Budowlany

Mateusz Maćkowiak

ul. Świętojańska 7

64-310 Lwówek

89,48

4.

Firma Budowlana „JAMAL”

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

86,58

5.

Firma „VIABUD”

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

84,24


6.


Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

82,32


7.


Team-Bud Wojciech Maciaszczyk

ul. Śniadeckich 13a/27

64-920 Piła

79,77


8.


ASTA-BUD Sp. z o.o.

ul. Podgórna 12

64-920 Piła

76,92  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 01.12.2014 r.