Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy » Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Trzciance

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Trzciance

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Trzciance

 

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Trzciance ,
jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
Nr REGON 570365639 NIP 763 –17-75-984.
Spółka działa na podstawie Akt Założycielski - Umowa Spółki z dnia 29.12.1997r. R.-REP. A Nr 6901/97,
Notariusz Grzegorz Michalski Kancelaria Notarialna , ze zmianami.

 

I.Przedmiotem działalności jest:

 1. wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
 2. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
 3. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
 4. wynajem nieruchomości na własny rachunek
 5. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 6. wykonanie robót budowlanych wykończeniowych,
 7. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 8. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.

Organy:
Zarząd:

 • Mariusz Kukuś - Prezes
Kompetencje: Wykonywanie wszelkich czynności w imieniu spółki, które nie są zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza:

 • Artur Powchowicz - przewodniczący
 • Przemysław Szymański - zastępca przewodniczącego
 • Iwona Moraczyńska - Lilleeng - sekretarz

Kompetencje: Sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności Gmina posiada 100% udziałów w spółce.

II. Zasady funkcjonowania Spółki :
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Umowy Spółki. W Spółce obowiązują Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania pracowników - godziny urzędowania :
księgowość - poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
administracja i pion techniczny poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek – piątek - 7:00- 15:00
Kasa czynna: Poniedziałek - 9:30 - 16:00 Wtorek – piątek - 8:00 - 13:30
Skargi przyjmuje Prezes Spółki w poniedziałek w godz. 10:00 - 18:00

sposób załatwiania spraw:

 • pisma wpływające do Spółki rejestrowane są w rejestrze pism wychodzących, dekretowane przez Prezesa lub osobę upoważnioną i przekazywane za potwierdzeniem pracownikowi właściwemu do załatwienia sprawy. Po sporządzeniu odpowiedzi pisemnej jest ona przedstawiona do akceptacji i podpisu przez kierownika jednostki lub jego zastępcy i zostaje zarejestrowana w rejestrze pism wychodzących.

TTBS prowadzi następujące rejestry , ewidencje i archiwa :

 • rejestr pism wychodzących ,
 • rejestr pism przychodzących ,
 • rejestr skarg i wniosków ,
 • rejestr faktur ,
 • teczki lokali ,
 • książki obiektu budowlanego ,
 • ewidencja wyjść pracowników ,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania ,
 • teczki akt osobowych ,
 • ewidencja wyjazdów służbowych ,
 • rejestr kart drogowych ,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych.

Dane zawarte w w/w rejestrach są udostępniane na wniosek zainteresowanego po akcepta- cji kierownika jednostki w zakresie nieobjętym ustawą o ochronie danych osobowych.

Osoba upoważniona do dokonywania aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej - Czesław Rogosz zastępca dyrektora d / s technicznych


 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z analizy celowości posiadania przez Gminę udziałów w Trzcianeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o. za 2004 r.

 

 

 


 

 

  

 

 

 


     

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/01/2016 15:19:22)