Wyszukiwarka:

Trzcianka, 29 lutego 2016 r.

RPI.271.3.2016.JS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Jarzębinowej w Trzciance”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Asta-Bud Spółka z o.o.

ul. Podgórna 12

64-920 Piła

Cena oferty – 169 839,99 zł brutto.

(słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć zł 99/100)

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 5 lat


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.


    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


Asta-Bud Spółka z o.o.

ul. Podgórna 12

64-920 Piła

100,00


2.


Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński

ul. Norwida 9

77-400 Złotów

98,07

3.

TIT BRUK TOMASZ KNOPIK

ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

97,90

4.

BaHECo Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 92

64-980 Trzcianka

96,76

5.

TOMBRUK Tomasz Praszewski

ul. Opoczyńska 4

26-425 Odrzywół

95,55

6.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

w Czarnkowie

z/s w Śmieszkowie, ul. Wodna 5B

64-700 Czarnków

95,38

7.

FIRMA BUDOWLANA „JAMAL” Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

90,82

8.

ROB DRÓG Jarosław Gracoń

Zielonowo 2

64-730 Wieleń

86,25

9.

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Spółka z o.o.,

spółka komandytowa

ul. T. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

83,18

10.

ANTBUD TRZCIANKA

Krzysztof Antkowiak

ul. Kopernika 14

64-980 Trzcianka

82,42  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 07.03.2016 r.

z up. Burmistrza TrzciankiGrażyna Zozula
Zastępca Burmistrza