Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Osiedla XXX-lecia w Trzciance » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa dróg dojazdowych w rejonie Osiedla XXX-lecia w Trzciance

 

Trzcianka, 15.04.2014 r.

RPI.271.14.2014.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dróg dojazdowych w rejonie Osiedla XXX-lecia w Trzciance” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

 

  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

ASTA-BUD

ul. Warsztatowa 21

64-920 Piła

Cena oferty – 289 695,97 zł brutto

(słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł 97/100)

 

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

 

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

ASTA-BUD
ul. Warsztatowa 21

64-920 Piła

100

BaHECo Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 92
64-980 Trzcianka

 

96,99

F.H.U. KLIMEK

Elżbieta Janik

ul. Jałowcowa 2

62-100 Kobylec

88,79

Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowo-Handlowe „DROMAX”

B. Spławski i J. Spławski s.c.

ul. Gorzowska 33c

66-500 Strzelce Krajeńskie

88,41

F.H.U. Idalia Jaworska

ul. Tetmajera 15

64-980 Trzcianka

86,92

 

  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 22.04.2014 r.


z up. Burmistrza Trzcianki

Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza