Wyszukiwarka:


Trzcianka, 04 października 2016 r.RPI.271.17.2016.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm) Zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1, 2, 3 w Trzciance”,


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych

”SPADOCHRONIARZ”

Waldemar Piotrowski

ul. Kamienna 40

64-920 Piła

Cena oferty – 8 414 129,37 zł brutto.

(słownie: osiem milionów czterysta czternaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć zł 37/100)

Okres rękojmi – 5 lat


  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1


Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych”SPADOCHRONIARZ”

Waldemar Piotrowski

ul. Kamienna 40

64-920 Piła

100,00

2

Konsorcjum:

Lider: Ekokaloria Budownictwo PKB Sp. z o.o. SKA

Partner: Ekokaloria PKB Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Warszawska 158

25-414 Kielce

96,76


3


RenCraft Sp. z o.o.

ul. Jagielońska 94c

85-027 Bydgoszcz

96,17

4

ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K

ul. Poselska 30

42-200 Częstochowa

91,00

5

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.

NOVAPOL”

ul. M.C. Skłodowskiej 71 A

87-100 Toruń

90,94

6

THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. Sp. K

ul. Walki Młodych 78A

64-920 Piła

88,93

7

Konsorcjum:

Lider: Sławomir Lisiewicz, Strózewo 36, 64-800 Chodzież

Partner: Firma Wielądek, Podanin, os. Barwne 19, 64-800 Chodzież

88,73


  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 12.10.2016 r.

Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki