Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Budżet » Budżet

Budżet

Budżet

 Uchwała nr SO.-0950/10/13/Pi/2016
Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 15 lipca 2016 r.
w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Trzcianka
  

 


 

Uchwała nr SO.-0951/7p/13/Pi/2016

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Trzcianka  


  Uchwała Nr XVII/131/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata  2016-2030  


 Uchwała Nr XVII/132/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok   

uzasadnienie  


 

 

 
 

 
 

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Trzcianka   


Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 


 Uchwała nr SO. 0957/35/13/Pi/2014
Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcianka


 Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015-2030


Uchwała Nr SO. - 0952/35/13/pi/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Trzcianka na rok 2015 r. 


 Projekt budżetu na 2015 rok

 Zarządzenie Nr 221/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2015 r.  


 Uchwała Nr SO - 0951/5d/13/Pi/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 stycznia 2014 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Trzcianka na 2014 r.


Uchwała Nr SO - 0951/9p/13/Pi/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 stycznia 2014 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Trzcianka  

Uchwała Nr SO - 0951/53d/13/Pi/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzcianka na 2014 r.

 

 


Uchwała Nr SO - 0957/35/13/Pi/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcianka

 


 

 
 

 

Uchwała Nr SO - 0952/35/13/Pi/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzcianka na 2014 rok


 

Zarządzenie Nr 207/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na latq 2014-2031


Projekt budżetu na 2014 rok

 

Zarządzenie Nr 208/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2014 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014


 


Uchwała Nr XXXVI/240/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2013-2052


Uchwała Nr XXXVI/241/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok


Uchwała nr SO-0957/40/17/Pi/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2012 r.


Uchwała nr SO-0957/39/17/Pi/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzcianka na lata 2013-2052


Projekt budżetu na rok 2013

  Zarządzenie Nr 177/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok


 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Trzcianka


Budżet na 2012 rok uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki

Uchwała nr XIX/137/11 z dnia 30.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na 2012 r.

 

Projekt budżetu na rok 2012

 1. Zarządzenie Nr 152/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok

 

 

DODANO 10.03.2011 r.


Budżet na 2011 rok uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki


 

Projekt budżetu na rok 2011 

Zarządzenie Nr 145/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Trzcianka na 2011 rok

 


Budżet na 2010 rok uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki


Projekt budżetu na rok 2010

 • Zarządzenie Nr 138/09 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok

 • Budżet na 2009 rok uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki

  Uchwała nr XXVI/174/08 z dnia 18.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianki na rok 2009

  Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy Trzcianka - plan na rok 2009
  Załącznik nr 2 - Wydatki  budżetu gminy Trzcianka - plan na rok 2009
  Załacznik nr 3 - Dotacje otrzymywane do budżetu - plan na rok 2009
  Załącznik nr 4 - Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych, niepublicznych jednostek oświaty, samorządowych instytucji kultury, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na realizację porozumień zawartych między jednostami samorządu terytorialnego - plan na rok 2009
  Załącznik nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - plan na rok 2009
  Załącznik nr 6 - Wydatki majątkowe - plan na rok 2009
  Załącznik nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan na rok 2009
  Załącznik nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych gminy - plan na rok 2009
  Załącznik nr 9 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan na rok 2009
  Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki na rok 2009 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Załącznik nr 11 - Przychody i rozchody - plan na rok 2009
  Załącznik nr 12 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz rachunek dochodów własnych - plan na rok 2009
  Załącznik nr 13 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
  Załącznik nr 14 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - plan na rok 2009

  Projekt budżetu  na rok 2009

  Budżet na rok 2008 - Uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki

  z dnia 21 grudnia 2007 roku zgodnie z uchwałą nr XVII/102/07 

   - dochody budżetu gminy.............................................. <<pobierz>>

   - przychody i rozchody................................................ <<pobierz>>

   - dotacje przekazywane............................................... <<pobierz>>

   - dotacje otrzymywane do budżetu................................ <<pobierz>>

   - wydatki majątkowe.................................................... <<pobierz>>

  - wydatki budżetu gminy.............................................. <<pobierz>>

  - dochody i wydatki z zezwoleń alkohole ....................... <<pobierz>>

  - wydatki jednostek pomocniczych ............................... <<pobierz>>

  - wydatki zadaniowe administracji rządowej .................. <<pobierz>>

  - przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska ............ <<pobierz>>

   - uchwała budżetowa XVII/102/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. ........ <<pobierz>>

  - objaśnienia do budżetu .......................................................... <<pobierz>>

  Projekt budżetu  na rok 2008

  uchwała .................... <<pobierz>> 

  zarządzenie .............. <<pobierz>>

  objaśnienia ............... <<pobierz>> 

  tabela...................... .<<pobierz>>

  tabela1......................<<pobierz>>

  Prognoza długu..........<<pobierz>>

   

  Budżet na rok 2007 - po zmianach

  buddżet po zmianach    07_buddzet_plan_zmian.xls

  Projekt budżetu na rok 2007

  zmiany dochodów          07_budzet 2007_dochod_zmiany.xls 

  buddżet                        07_buddzet_plan.xls

  uchwała                       07_buddzet_uchwala.doc

  uzasadnienie                07_buddzet_uzasadnien.doc

   

   

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (03/01/2007 08:10:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (13/06/2007 08:47:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (27/07/2016 14:15:24)