Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświata » Gimnazjum nr2 » Gimnazjum nr2

Gimnazjum nr2


 

Gimnazjum nr 2

im. Ziemi Trzcianeckiej

w Trzciance 

 

"Mój umysł, serce i ręce będą otwarte,

  przyjazne i sprawne"

 


adres: 64 - 980 Trzcianka, ul. Chopina 36
telefon: 067/216-31-82
internet: http://www.g2.trzcianka.com.pl
e-mail: gimtka2@poczta.onet.pl
status prawny: jednostka budżetowa
struktura własnościowa: własność gminna
organ prowadzący: Gmina Trzcianka
organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Pile.

typ gimnazjum: publiczne
cykl ksztalcenia: 3 lata
szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, od 8:00 do 14:30
liczba oddziałów:14

Organizacja gimnazjum opiera się na aktach prawnych: 
   - Ogólnych    
   - Ustawa o systemie oświaty    
   - Karta Nauczyciela

oraz rozporządzeniach wynikających z tych ustaw wewnątrzszkolnych: 
   - Statut Gimnazjum nr 2    
   - Szkolny Program Wychowawczy, 
   - Szkolny Program Profilaktyki Wychowawczej

oraz regulaminy: 
   - Regulamin Działania Rady Pedagogicznej 
   - Regulamin Działania Samorządu Uczniowskiego 
   - Regulamin Działania Rady Rodziców 
   - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
   - Regulamin Pracy 
   - Regulamin Wynagradzania 
                                                                              

Organy Gimnazjum nr 2 to: 
   - Dyrektor Gimnazjum - mgr Dariusz Kaletka     
   - Rada Pedagogiczna 
   - Rada Rodziców 
   - Samorząd Uczniowski

Kompetencje organów gimnazjum zawiera statut szkoły.
Inne osoby sprawujące funkcje w szkole lub wypełniające zadania szczególne to: 
   - zastępca dyrektora - mgr Elżbieta Isajewicz 
   - pedagog szkolny - mgr Joanna Kaczmarek 
   - higienistka szkolna - Danuta Feciuch     
Ich zadania wynikają z zakresu obowiązków przydzielonych przez dyrektora szkoły.

  biblioteka szkolna

Poniedziałek

8:00 – 12.00

Wtorek

8:00-9:55, 12:30-13:35

Środa

8:00 -13:00

Czwartek

8:45 -12:45

Piątek

8:45 - 12:45

pedagog szkolny

Poniedział

8:00 - 13:30

Wtorek

8:00 - 13:30

Środa

8:00 - 13:30

Czwarte

8:00 - 14:00

Piątek

8:00 - 11:30

 

higienistka szkolna – pn.-pt. – 7.00 – 15.00

  
Dyżur Dyrektora mgr Dariusz Kaletka

poniedziałek

10.00-14.00

wtorek

10.00-14.00

środa

15:00-16:00

czwartek

10.00  -  14.00

piątek

10.00  - 12.00


Dyżur Zastępcy Dyrektora mgr Elżbieta Isajewicz

poniedziałek

11.00-14.30

wtorek

11.00-13.00

środa

10.30-13:30

czwartek

11.00-13.30

piątek

10.00-13.30

 

 

 

Dyrekcja przyjmuje i załatwia sprawy w godzinach swojego dyżuru, nauczyciele w czasie comiesięcznych konsultacji       ( 1630-1800), wywiadówek (3 razy w roku )

 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa w Gimnazjum nr 2: 
    - księga ewidencji uczniów 
    - księga ewidencji dzieci 
    - rejestr legitymacji szkolnych uczniów 
    - rejestr druków ścisłego zarachowania 
    - rejestr pieczęci szkolnych 
    - rejestr zaświadczeń szkolnych 
    - rejestr nieobecności pracowników obecnych i byłych 
    - rejestr legitymacji nauczycieli 
    - rejestr książeczek zdrowia dla pracowników 
    - rejestr korespondencji szkolnej 
    - rejestr akt osobowych pracowników 
    - rejestr delegacji służbowych         
    - rejestr komunikatów i zarządzeń dyrektora szkoły  
    - rejest kart motorowerowych 
    - rejestr postanowień (stypendia szkolne) 
    - rejestr wypadków uczniowskich  

     - archiwum

 

 

 Dokumenty:

Statut szkoły
Rejestr Uchwał
Kadra pedagogiczna 

 

Archiwum prowadzone jest od momentu powstania gimnazjum, tj. od 1999 roku.
Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwum prowadzonych przez wyznaczonych pracowników w szkole udostępniane są tylko zainteresowanym osobom.


 

 

Oświadczenia

 

Oświadczenia majątkowe dyrektora :  1 2

Archiwum

 

Oświadczenia majątkowe dyrektora :  1  2  3  4

Oświadczenia majątkowe dyrektora :  1  2  3  4

Oświadczenia majątkowe dyrektora :  1  2  3  4

Pozostałe oświadczenia i i nformacje : 1 2

  

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:

·         wytworzenie informacji:

·         wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)

·         zaakceptowanie treści informacji: Gimnazjum nr 2 (19/11/2007 12:42:06)

·         ostatnią zmianę treści wiadomości: Gimnazjum nr 2 (27/09/2013 11:34:14)