Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2014

Zarządzenia Burmistrza Trzcianki rok 2014
 1. Zarządzenie Nr 158/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Kamili Lebiody, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 2. Zarządzenie Nr 164/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2014 rok
 3. Zarządzenie Nr 167/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 4. Zarządzenie Nr 168/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości
 5. Zarządzenie Nr 169/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomosci
 6. Zarządzenie Nr 170/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 7. Zarządzenie Nr 171/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2014 rok
 8. Zarządzenie Nr 173/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 9. Zarządzenie Nr 176/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 10. Zarządzenie Nr 180/14 Burmistrz Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” w  2014 roku
 11. Zarządzenie Nr 182/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance
 12. Zarządzenie Nr 183/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance
 13. Zarządzenie Nr 184/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance
 14. Zarządzenie Nr 185/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Białej
 15. Zarządzenie Nr 186/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Gminnego Przedszkola w Siedlisku
 16. Zarządzenie Nr 187/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej
 17. Zarządzenie Nr 188/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy
 18. Zarządzenie Nr 189/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Siedlisku
 19. Zarządzenie Nr 190/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 20. Zarządzenie Nr 191/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
 21. Zarządzenie Nr 192/14  Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 22. Zarządzenie Nr 193/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2014 rok
 23. Zarządzenie Nr 194/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 24. Zarządzenie Nr 195/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 25. Zarządzenie Nr 196/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 26. Zarządzenie Nr 197/14 Burmistrza Trzcianki dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „ Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Trzcianka” wraz z „ Planem Operacyjnym Ochrony Przed Powodzią Gminy Trzcianka”
 27. Zarządzenie Nr 198/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 28. Zarządzenie Nr 199/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2014 rok
 29. Zarządzenie Nr 200/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości
 30. Zarządzenie Nr 201/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2015 rok”
 31. Zarządzenie Nr 202/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości 
 32. Zarządzenie Nr 203/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 października 2014 r w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  
 33. Zarządzenie Nr 204/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 34. Zarządzenie Nr 205/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 35. Zarządzenie Nr 206/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanych  nieruchomości  
 36. Zarządzenie Nr 207/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 października 2014 w sprawie powołania komisji przetargowej
 37. Zarządzenie Nr 208/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych
 38. Zarządzenie Nr 209/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 39. Zarządzenie Nr 210/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 października 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat  
 40. Zarządzenie Nr 211/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok  
 41. Zarządzenie Nr 212/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2014 rok
 42. Zarządzenie Nr 213/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży grobu obudowanego płytami betonowymi na cmentarzach gminnych
 43. Zarządzenie Nr 214/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Trzcianka w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
 44. Zarządzenie Nr 215/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  
 45. Zarządzenie Nr 216/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 46. Zarządzenie Nr 217/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego  „Segreguję odpady”   
 47. Zarządzenie Nr 218/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 48. Zarządzenie Nr 219/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej  nieruchomośc
 49. Zarządzenie Nr 220/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015 - 2030
 50. Zarządzenie Nr 221/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
 51. Zarządzenie Nr 222/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 52. Zarządzenie Nr 223/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2014 rok
 53. Zarządzenie Nr 224/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży kruszarki szczękowej stosowanej w procesie recyklingu materiałów budowlanych oraz skał technologicznych
 54. Zarządzenie Nr 225/14 Burmistrza Trzcianka z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia   
 55. Zarządzenie Nr 226/14 Burmistrza Trzcianka z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
 56. Zarządzenie Nr 227/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 57. Zarządzenie Nr 228/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych zbywanych nieruchomości
 58. Zarządzenie Nr 229/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej  nieruchomości
 59. Zarządzenie Nr 230/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 60. Zarządzenie Nr 231/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 61. Zarządzenie Nr 232/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 62. Zarządzenie Nr 233/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 63. Zarządzenie Nr 234/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 
 64. Zarządzenie Nr 235/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw gminy Trzcianka
 65. Zarządzenie Nr 236/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat
 66. Zarządzenie Nr 237/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 67. Zarządzenie Nr 238/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia  wyborów do organów sołectw gminy Trzcianka
 68. Zarządzenie Nr 239/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku
 69. Zarządzenie Nr 240/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 70. Zarządzenie
 71. Zarządzenie Nr 242/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 72. Zarządzenie Nr 243/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie Trzcianka na 2014 rok
 73. Zarządzenie Nr 244/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w gminie Trzcianka na rok 2015 rok
 74. Zarządzenie Nr 245/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania sali sportowej Gimnazjum Nr 2 w Trzciance
 75. Zarządzenie Nr 246/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania nakładów na obiekty Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance
 76. Zarządzenie Nr 247/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania nakładów na obiekty Gimnazjum Nr 2 w Trzciance
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (09/01/2014 14:15:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (09/01/2014 14:16:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (30/01/2015 13:45:52)