Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE o konkursie ofert na sprzedaż mebli używanych

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT

NA SPRZEDAŻ MEBLI UŻYWANYCH

 

Na podstawie zarządzenia Nr 31/16 Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki 
z dnia 16 września 2016r. r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim Trzcianki „Instrukcji w sprawie form i zasad likwidacji składników majątku ruchomego”

 

Burmistrz Trzcianki zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na sprzedaż mebli używanych, będących własnością gminy Trzcianka, tj.:

 

  1. komody o wymiarach szer. 235 cm, wys. 96cm, gł. 55cm,

  2. komody o wymiarach szer. 250 cm, wys.110cm, gł. 63cm,

  3. komody o wymiarach szer. 130 cm, wys. 65 cm, gł. 51 cm.

 

I. Dane Sprzedającego:

Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, NIP 763 20 94 861, tel. 67 352 73 48/ 67 352 73 39

 

II. Opis przedmiotu konkursu, ogólne postanowienia :

 

1. Przedmiotem konkursu jest sprzedaż mebli używanych.

2. Konkurs wygrywa ten oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za mebel/meble, będące przedmiotem konkursu.

3. Cena wywoławcza wynosi:

1) komoda - 550.00 zł. brutto,

2) komoda – 1.200,00 zł. brutto,

3) komoda - 350,00 zł. brutto,

4. Oferent, którym staje się Wygrywający konkurs, zobowiązany jest do zakupu mebli/mebla i odbioru z Urzędu Miejskiego Trzcianki na własny koszt.

5. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny komisja przeprowadza rokowania.

 

III. Warunek uczestnictwa w konkursie

Oferentem staje się każdy, kto złoży ofertę kupna w Urzędzie Miejskim Trzcianki, do dnia 10 października 2016r. ( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki) do godziny 11.00 w pokoju nr 108 (I piętro) .Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na sprzedaż mebli używanych”.